Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
02.07.
2020
Skrátenie pracovného času do 14:00 v prípade tropických horúčav
Kategória: semináre Vydané dňa:02.07.2020 (68x prečítané)
11.08.
2020
PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z DAŇOVÝCH KONTROL - odborný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:08.07.2020 (163x prečítané)
19.08.
2020
INCOTERMS® 2020 - odborný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:08.07.2020 (152x prečítané)
25.08.
2020
BEZPLATNÝ konzultačný deň na tému OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Kategória: semináre Vydané dňa:22.07.2020 (108x prečítané)
26.08.
2020
INŠPEKCIA PRÁCE rozsah, obsah, orgány vykonávajúce inšpekciu práce, najčastejšie nedostatky zisťované pri inšpekcii práce - odborný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:13.07.2020 (110x prečítané)
16.09.
2020
TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE - odborný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:08.07.2020 (121x prečítané)
17.09.
2020
DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV V PLATOBNOM STYKU SO ZAHRANIČÍM - odborný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:08.07.2020 (125x prečítané)
22.09.
2020
Výrobky obranného priemyslu – elektronické licenčné konanie - praktický odborný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:31.07.2020 (20x prečítané)
06.10.
2020
INŠPIRÁCIE PRE BIZNIS - Ako nájsť nápad pre biznis a čo s ním urobiť? - kreatívny worskhop - TERAZ V NOVOM TERMÍNE
Kategória: semináre Vydané dňa:29.06.2020 (281x prečítané)
21.10.
2020
Slovenská kooperačná burza BRATISLAVA 2020
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:29.06.2020 (117x prečítané)
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora