Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
27.09.
2016
Okrúhly stôl Nikaragua
Kategória: semináre Vydané dňa:05.09.2016 (61x prečítané)
29.09.
2016
Bezplatný Seminár a konzultačný deň : Ochrana duševného vlastníctva firmy
Kategória: Aktivity Vydané dňa:23.08.2016 (215x prečítané)
29.09.
2016
Podnikateľská misia do Etiópie
Kategória: misie Vydané dňa:20.09.2016 (24x prečítané)
04.10.
2016
Právne aspekty zamestnania cudzincov a vysielanie zamestnancov
Kategória: semináre Vydané dňa:23.08.2016 (88x prečítané)
11.10.
2016
Civilný sporový poriadok v kocke
Kategória: semináre Vydané dňa:13.09.2016 (36x prečítané)
12.10.
2016
Rokovania B2B s belgickými podnikateľmi
: nové : Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:27.09.2016 (7x prečítané)
13.10.
2016
Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb v praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:13.09.2016 (42x prečítané)
18.10.
2016
Nový európsky právny rámec v oblasti ochrany osobných údajov a jeho dopad na slovenskú logistiku
Kategória: semináre Vydané dňa:13.09.2016 (38x prečítané)
19.10.
2016
Ako dosiahnuť vytýčené ciele efektívnym riadením organizačnej kultúry- bezplatný
Kategória: semináre Vydané dňa:14.09.2016 (37x prečítané)
20.10.
2016
Finančný manažment pre nefinančných manažérov
Kategória: semináre Vydané dňa:23.08.2016 (101x prečítané)
03.11.
2016
Kontultačný deň USA
: nové : Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:27.09.2016 (3x prečítané)
:: Informácie
17.09.
2016
Veľtrh CHINA Brand Show
Kategória: zahraničné výstavy Vydané dňa:31.08.2016 (54x prečítané)
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (2738x prečítané)
26.02.
2013
Platforma SOPK "Žena v podnikaní"
Kategória: Informácie Vydané dňa:26.02.2013 (3121x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
21.06.
2016
SEMINÁR K ZÁKONU O ODPADOCH NA TÉMU:OBALY A NEOBALOVÉ VÝROBKY OD A po Z
Kategória: semináre Vydané dňa:07.06.2016 (207x prečítané)
15.06.
2016
Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (zavedená zákonom č.91/2016 Z.z. účinným od 1.7.2016)
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.05.2016 (290x prečítané)
01.06.
2016
V Bratislave sa stretli experti, ktorí „vyliečili“ firmy*
Kategória: Aktivity Vydané dňa:01.06.2016 (186x prečítané)
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora