Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
 
Časový a vecný harmonogram zabezpečenia volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK a do valných zhromaždení regionálnych komôr SOPK pre 6. volebné obdobie 2017 – 2022
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:22.04.2016 (242x prečítané)
17.08.
2016
Konzultačný deň Nemecko
: nové : Kategória: semináre Vydané dňa:26.07.2016 (6x prečítané)
06.09.
2016
Obchodná misia do Šanghaja
Kategória: misie Vydané dňa:21.07.2016 (23x prečítané)
:: Informácie
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.01.2016; Aktualizované:16.05.2016 (2033x prečítané)
26.02.
2013
Platforma SOPK "Žena v podnikaní"
Kategória: Informácie Vydané dňa:26.02.2013 (2965x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
21.06.
2016
SEMINÁR K ZÁKONU O ODPADOCH NA TÉMU:OBALY A NEOBALOVÉ VÝROBKY OD A po Z
Kategória: semináre Vydané dňa:07.06.2016 (127x prečítané)
15.06.
2016
Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (zavedená zákonom č.91/2016 Z.z. účinným od 1.7.2016)
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.05.2016 (207x prečítané)
01.06.
2016
V Bratislave sa stretli experti, ktorí „vyliečili“ firmy*
Kategória: Aktivity Vydané dňa:01.06.2016 (112x prečítané)
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora