Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

!!!!!!!!!!! DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BIZNIS RAŇAJKY: *SPRÁVA DÁT V 21. STOROČÍ* - 5. júna 2018 - *****ZRUŠENÉ!!!***

Chcete vidieť výrobu vysoko kvalitných osobných automobilov v Trnave?

Doing business in Austria - raňajkový seminár

Firemné stránky na LinkedIne

Výrobky obranného priemyslu - elektronické licenčné konaniespecialna_vyroba.pdf

PREFERENČNÝ PÔVOD TOVARU v medzinárodnom obchode

KLUB PODNIKATELIEK: DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2019 - fyzické osoby, právnické osoby, neziskové organizácie BEZPLATNÝ VSTUP

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ Z POHĽADU PODNIKATEĽOV

FIREMNÉ CIELE – VYTVORTE SI SYSTÉM, KTORÝ POSUNIE VAŠE PODNIKANIE NA VYŠŠÍ LEVEL

AKCIA ZRUŠENÁ - BIZNIS RAŇAJKY: Študenti z európskych univerzít - ERASMUS STÁŽISTI PRE VÁŠ BIZNIS - AKCIA ZRUŠENÁ

BEZPLATNÝ VSTUP

INCOTERMS® 2020

WORKSHOP: PROFESIONÁLNA ASISTENTKA

Certificate of Origin v medzinárodnom obchode - odborný seminár

Adventný dámsky klub pri vianočnom punči na tému ČO PRINESIE PRELOMOVÝ ROK 2020...? - vstup BEZPLATNÝ

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE Z POHĽADU PODNIKATEĽOV A AKTUÁLNE ZMENY - INFORMAČNÝ SEMINÁR - VSTUP BEZPLATNÝ

BIZNIS RAŇAJKY na tému ČO VŠETKO NÁS ČAKÁ V NOVOM ROKU? PREHĽAD LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V OBLASTI DANÍ V ROKU 2020 - vstup BEZPLATNÝ na základe registrácie

POZOR ZRUŠENÉ!!!!!!!!BIZNIS RAŇAJKY na tému POUŽÍVANIE ZMENIEK A ICH PRÁVNA ÚPRAVA - vstup bezplatný POZOR ZRUŠENÉ!!!!!!!!

EFEKTÍVNA PRÁCA SO SVOJIM TÍMOM: základy interného brief coachingu v praxi - tréning

EXKURZIA S ODBORNÝM VÝKLADOM do spoločnosti Vetropack Nemšová, s.r.o. - VSTUP BEZPLATNÝ

ZÁSADY BEZPEČNEJ PRÁCE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI NA PRACOVISKU - informačno-konzultačný deň

MARKETINGOVÝ PLÁN B2B FIRMY na čo nezabudnúť a na čo si dať pozor - bezplatný vstup

AKO SI VYTVORIŤ RÝCHLO A ZADARMO PROFESIONÁLNU GRAFIKU, KTORÁ PREDÁVA - bezplatný vstup

Klub Platformy Žena v podnikaní na tému **AJ BEZ PEŇAZÍ DÁ SA PODNIKAŤ** - BEZPLATNÝ VSTUP

Klub Platformy Žena v podnikaní PODNIKANIE A MATERSKÁ/RODIČOVSKÁ DOVOLENKA - POZOR STRETNUTIE JE ZRUŠENÉ!!!

BIZNIS RAŇAJKY na tému *BANKOVÉ ZÁRUKY V OBCHODNÝCH A INÝCH ZMLUVNÝCH VZŤAHOCH - vstup BEZPLATNÝ

MYŠLIENKOVÉ MAPY - workshop

Biznis raňajky na tému *AKO SPRÁVNE ROBIŤ CONTENT MARKETING* tvorba zaujímavého obsahu a jeho šírenie - vstup BEZPLATNÝ

INŠPEKCIA PRÁCE - rozsah, obsah, orgány vykonávajúce inšpekciu práce, najčastejšie nedostatky zisťované pri inšpekcii práce - odborný seminár

BREXIT & COLNÉ POSTUPY - odborný seminár

BIZNIS RAŇAJKY na tému: DOING BUSINESS IN CANADA výhody a príležitosti vyplývajúce z dohody CETA (komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou) - vstup bezplatný

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA FIRMY - SEMINÁR a KONZULTAČNÝ DEŇ - vstup bezplatný

FINANČNÝ MANAŽMENT PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV - ako rozumieť finančným výkazom a iným číslam z účtovníctva

Klub Platformy Žena v podnikaní na tému: TIMEMANAŽMENT ÚSPEŠNEJ PODNIKATEĽKY

BEZPLATNÉ kooperačné podujatie „TAIWANSKO-SLOVENSKÁ OBCHODNÁ MISIA“

The Association of European Chambers of Commerce and Industry - Dotazník pre ženy podnikateľky/manažérky

Vážené podnikateľky, manažérky,

dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie krátkeho prieskumu EUROCHAMBRES Women Network. Prieskum je určený LEN pre ženy.

Cieľom prieskumu je získať informácie od podnikateliek a manažériek v celej Európe o problémoch, s ktorými sa stretávajú pri každodennom riadení svojich podnikov.

Výsledky prieskumu majú pomôcť pri formovaní aktivít a správ siete EUROCHAMBRES Women Network pre nadchádzajúce obdobie.

Dotazník je k dispozícii na nasledovnom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIrx-4aYn1K8Pa2vtLxY4AUEHLNP3feE8aWLAKzdOyf9EPJQ/viewform?usp=sf_link

Oficiálne sa EUROCHAMBRES Women Network predstaví počas EUROCHAMBRES Economic Forum 7. októbra 2019 v Ríme.

V našom mene aj v mene EUROCHAMBRES (The Association of European Chambers of Commerce and Industry) ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.VI. ročník Golfového turnaja - Golfový rezort Black Stork, Veľká Lomnica - 26. september 2019Duálne vzdelávanie včera, dnes a zajtra - bola hlavná téma záverečnej konferencie projektu Learning by Doing, ktorá sa konala dňa 19.6.2019 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave.

Raňajkový seminár na tému: DOING BUSINESS IN AUSTRIA

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE Z POHĽADU PODNIKATEĽOV A AKTUÁLNE ZMENY - informačný seminár

EXKURZIA S ODBORNÝM VÝKLADOM do spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - tréning

Klub Platformy Žena v podnikaní AKO VYCHOVAŤ ÚSPEŠNÉ DIEŤA

RIADENIE ZMIEN VO FIRME - odborný seminár

ŠTYLIZÁCIA ÚRADNÝCH A OBCHODNÝCH PÍSOMNOSTÍ a ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA - odborný seminár

Colné konanie pri dovoze a vývoze - seminár

MODERNÝ TIMEMANAŽMENT A PROKRASTINÁCIA - Klub Platformy Žena v podnikaní - VSTUP BEZPLATNÝ

LinkedIn AKO NÁSTROJ PRE BUDOVANIE FIRMY - seminár

Biznis raňajky na tému: ORIENTUJEME sa v podmienkach EXPORTU a jeho FINANCOVANIA do krajín STREDNÉHO/BLÍZKEHO VÝCHODU a SEVERNEJ AFRIKY? Aký je aktuálny STAV OBMEDZENÍ vo vzťahu k SANKCIÁM a REŠTRIKCIÁM? - VSTUP BEZPLATNÝ

BIZNIS PROTOKOL - worskhop

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora