Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

Seminár je určený pre asistentky/asistentov, pracovníkov sekretariátov a všetkých ďalších , ktorí sú osobami prvého kontaktu vo vašej spoločnosti.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovávateľom a prepravcom firiem.

Seminár je určený manažérom a pracovníkom firiem obchodujúcich so zahraničím.

Seminár je zameraný na zrozumiteľné vysvetľovanie zásadných poznatkov o financiách podniku.

Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje IT kurzy na ktoré Vás srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Vážení podnikatelia, ponúkame Vám vzdelávanie Vašich zamestnancov priamo vo Vašej firme, bez potreby vykladania ďalších prostriedkov na ich dopravu, diéty a bez straty času. Formou "at home"/in house". Ponúkame Vám:semináre, workshopy, konzultácie. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Cieľom seminára je predstaviť podnikateľom výzvu Marco Polo, ktorá je určená na spolufinancovanie presunu tovarových tokov z ciest na iné, ekologickejšie alternatívy. Výzva má svojím zameraním prispieť k zníženiu počtu dopravných kolón, podporiť kombinovanú dopravu a prispieť k ochrane životného prostredia.

Seminár je určený pre všetkých, ktorých daná problematika zaujíma.

Cieľom je: naučiť sa zvládať stres ako predchádzať syndrómu vyhorenia u seba v zamestnaní vo svojom tíme.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovávateľom a prepravcom odpadov.

Seminár je určený podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o úäčasť vo verejnom obstarávaní s cieľom získať zákazku.

Seminár je určený pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcim obchodných oddelení.

Seminár je určený pre top manažment firiem, obchodným manažérom, samostatným asistentkám.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom.

Seminár je určený subjektom, ktoré exportujú a importujú tovar.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť.

Cieľom seminára je poskytnúť prierezové poznatky v trhovej ekonomike.

Pozývame Vás na Konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Dr. Marcellou Pawelka.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK

Seminár je určený personalistom, vedúcim zamestnancom, podnikovým právnikom.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom úplnné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy.

Seminár je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť.

Seminár je určený pracovníkom stavebných úradov, verejnej správe a samospráve, stavebníkom,stavebnému dozoru.

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona.

Cieľom je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Seminár je určený ekonomickým účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený manažérom pre medzinárodný obchod, exportérom, ktorí sa aktívne podieľajú na uzatváraní a realizácií obchodných kontraktov.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom.

Kurzom získate skutočnú predstavu o tom, v čom spočíva prínos a hodnota dobrého zákazníckeho servisu, usmernenia ako si vytvárať dobré vzťahy so zákazníkom.

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť záskať praktické zručnosti s prácou v systéme EVO pre účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek zadávaných v systéme EVO.

Naučiť sa robiť účinné RP so srpávnymi prostriedkami kreatívnym spôsobom.

Seminár je určený ekonomickým, účtovnýcm a finančným pracovníkom.

Cieľom seminára je: rozvinúť vedomosti a zručnosti o zákonitostiach profesionálneho obchodného rokovania a vyjednávania.

Seminár je určený pre asistentky, asistentov a sekretárky manažérov.

Seminár je určený majiteľom, riaditeľom, konateľom, manažérom, právnikom firiem.

Účastníci sa oboznámia s teoretickými i praktickými poznamtkami v danej problematike, ktoré im pomôžu k zlepšeniu verbálneho prejavu svojej osobnosti.

Seminár je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o financiách podniku.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť.

Seminár je určený pre manažérov kvality a pracovníkom v priamom, alebo nepriamom kontakte s dodávateľmi.

Seminár je určený personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, podnikovým právnikom.

Seminár je určený pajiteľom, riaditeľom, top manažérom spoločností.

Seminár je určený správcom registratúry, archivárom, zamestn.hospodárskych správ a IT zamestnancom.

Seminár je určený ekenomickým, účtovným, finančným pracovníkom.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť.

Seminár je určený manžérom pre medzinárodný obchod, logistiku a prepravcom.

Seminár je určený manažérom a obchodným pracovníkom malých a stredných podnikov , ktoré vyrábajú, exportujú či importujú tovar.

Seminár je určený podnikateľom, konateľom, manažérom a všetkým ktorí plánujú podnikať, zmeniť, alebo rozšírič svoje podnikanie.

Seminár je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, dovozcov a výrobcov, obchodníkom zodpovedným za plnenie povinnosti pre oblasť chemickej legislatívy.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora