Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-754|

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - ASERTIVITA na pracovisku a vo vzťahoch

OPERATIONAL EXCELLENCE ako pracovať efektívnejšie, lepšie, lacnejšie... - BEZPLATNÝ seminár

AKO ZA 5 MINÚT POVEDAŤ, ČO ROBÍ NAŠA FIRMA, ORGANIZÁCIA, VY... - workshop

ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE CUDZINCOV v roku 2018 (teoretické a aplikačné problémy) - odborný seminár

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - SOCIÁLNE SIETE ako efektívny nástroj pre vaše podnikanie

Identifikácia, analýzy, rozbory, stratégie, opatrenia, všetko s ohľadom na organizačnú kultúru.

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI - workshop

BANKOVÉ ZÁRUKY- ako ich používať v obchodných vzťahoch - odborný seminár

AKO VYUŽÍVAŤ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A MODERNÚ NEUROVEDU PRI RIADENÍ FIRMY - BEZPLATNÝ workshop

NOVÉ POVINNOSTI A MOŽNOSTI PRÁCE s elektronickými schránkami pre právnické osoby v zmysle novely Zákona o e-Governmente - odborný seminár

AKO BUDOVAŤ ÚSPEŠNÚ FIRMU - BEZPLATNÝ seminár

BIZNIS PROTOKOL - workshop

AKO FUNGUJÚ FRANCHISINGOVÉ KONCEPTY - BIZNIS RAŇAJKY a individuálna konzultácia - VSTUP BEZPLATNÝ

KĽÚČ K ZAMESTNANCOM „ako si ich udržať a motivovať“ - BEZPLATNÝ seminár

PREFERENČNÝ PÔVOD TOVARU V MEDZINÁRODNOM OBCHODE - odborný seminár

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - TRI PILIERE ZDRAVIA

UNIVERZITY & FIRMY - SPOLU NA CESTE K INOVÁCIÁM

SLOVENSKO-SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY - seminár

NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA PÍSOMNOSTÍ A JAZYKOVÁ KULTÚRA - seminár

AKO SI ZABEZPEČIŤ DODÁVATEĽSKÉ A ODBERATEĽSKÉ RIZIKÁ - odborný seminár

AKO SPRAVOVAŤ FIREMNÉ KONTO NA SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK - BEZPLATNÝ workshop

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2017

PODPORA VÝBEROV SPRÁVNYCH ĽUDÍ NA SPRÁVNE MIESTA - BEZPLATNÝ informačný seminár

OSOBNÉ ÚDAJE – ICH OCHRANA A LEGISLATÍVNE ZMENY

GDPR - General Data Protection Regulation

odborný seminár

PROFESIONÁLNA ASISTENTKA - workshop

RIADENIE ZMIEN VO FIRME - odborný seminár

AKO SA PRIPRAVIŤ NA ROKOVANIE so zahraničným partnerom - BEZPLATNÝ seminár

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ z pohľadu podnikateľov - odborný seminár

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - POZNANIE POTENCIÁLU UKRYTÉHO V ČÍSLACH

POVINNOSTI PRE PODNIKATEĽOV z pohľadu rozšírenej zodpovednosti výrobcov vo vzťahu k obalom a neobalovým výrobkom - BEZPLATNÝ odborný informačný seminár

MYŠLIENKOVÉ MAPY, alebo aby mali veci „hlavu a pätu“ - workshop

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - PREMENA MYŠLIENOK NA REALITU

NÁKLADOVÝ KONTROLING - odborný seminár

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA - workshop

KOUČOVANIE – CESTA K ÚSPECHU A PROSPERITE - BIZNIS RAŇAJKY - BEZPLATNY VSTUP

INTRASTAT – SK Intrastat systém zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi EÚ. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK ako aj s potrebnými informáciami nevyhnutnými pre prácu so systémom.

INCOTERMS 2010 - odborný seminár

POZOR SEMINÁR ZRUŠENÝ - PODPORA VÝBEROV SPRÁVNYCH ĽUDÍ NA SPRÁVNE MIESTA S poľutovaním Vám oznamujeme, že seminár sa z dôvodu lektora ruší. Nový termín seminára bol stanovený na 8.2.2018. Na seminár v tomto termíne Vám pošleme pozvánku. V prípade záujmu sa bude nutné opätovne prihlásiť. Za pochopenie ďakujeme.

FINANČNÝ MANAŽMENT PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV

PRÁVNE A PRAKTICKÉ POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK - eGovernement v praxi.

AKO ZVÝŠIŤ PRACOVNÝ VÝKON - BIZNIS RAŇAJKY -BEZPLATNÝ VSTUP

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA FIRMY, alebo čo vám reklamné agentúry nepovedia BEZPLATNÝ SEMINÁR

ZAHRANIČNÉ TRHY - VYBRANÉ PROBLÉMY ICH OTVÁRANIA A SPRACOVANIA Cieľom seminára je poskytnutie kľúčových informácií a skúseností z dlhodobej komerčnej praxe zameraných na prieskum, otváranie a následné spracovanie zahraničných trhov.

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA FIRMY - BEZPLATNÝ seminár & konzultačný deň

PRÁVNE A PRAKTICKÉ POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK - eGovernement v praxi Informácie o všetkých zákonných povinnostiach a osvojenie si praktických zručností v oblasti eGovernmentu.

Letný dámsky klub - Platformy Žena v podnikaní: ZDRAVIE, ŽIVOT, KARIÉRA A SNY 40+ alebo Zachráň sa, ak sa zachrániť treba !

AKO NÁJSŤ SPRÁVNYCH ĽUDÍ NA SPRÁVNE MIESTA, AKO ICH UDRŽAŤ A MOTIVOVAŤ

ZÁSADY ÚSPEŠNEJ INTERNEJ A EXTERNEJ KOMUNIKÁCIE FIRMY Aké sú pravidlá efektívnej komunikácie vo firme? Čo a ako je potrebné komunikovať zákazníkom, aby mali záujem o produkty a služby spoločnosti? Prečo niektoré oddelenia nevedia spolu komunikovať?

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY PRÁVNICKÝCH OSÔB seminár spojený s kompletnou inštaláciou všetkých komponentov pre prihlásenie sa do elektronickej schránky, ktorá sa aktivuje najneskôr automaticky 1.7.2017

POZVÁNKA na klub platformy Žena v podnikaní: AKO PREMENIŤ SVOJE AKTIVITY NA FINANCIE alebo Odomykanie podnikateľského a finančného potenciálu

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-754|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora