Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-792|

AKO FUNGUJÚ FRANCHISINGOVÉ KONCEPTY - BIZNIS RAŇAJKY a individuálna konzultácia - VSTUP BEZPLATNÝ

KĽÚČ K ZAMESTNANCOM „ako si ich udržať a motivovať“ - BEZPLATNÝ seminár

PREFERENČNÝ PÔVOD TOVARU V MEDZINÁRODNOM OBCHODE - odborný seminár

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - TRI PILIERE ZDRAVIA

UNIVERZITY & FIRMY - SPOLU NA CESTE K INOVÁCIÁM

SLOVENSKO-SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY - seminár

NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA PÍSOMNOSTÍ A JAZYKOVÁ KULTÚRA - seminár

AKO SI ZABEZPEČIŤ DODÁVATEĽSKÉ A ODBERATEĽSKÉ RIZIKÁ - odborný seminár

AKO SPRAVOVAŤ FIREMNÉ KONTO NA SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK - BEZPLATNÝ workshop

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2017

PODPORA VÝBEROV SPRÁVNYCH ĽUDÍ NA SPRÁVNE MIESTA - BEZPLATNÝ informačný seminár

OSOBNÉ ÚDAJE – ICH OCHRANA A LEGISLATÍVNE ZMENY

GDPR - General Data Protection Regulation

odborný seminár

PROFESIONÁLNA ASISTENTKA - workshop

RIADENIE ZMIEN VO FIRME - odborný seminár

AKO SA PRIPRAVIŤ NA ROKOVANIE so zahraničným partnerom - BEZPLATNÝ seminár

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ z pohľadu podnikateľov - odborný seminár

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - POZNANIE POTENCIÁLU UKRYTÉHO V ČÍSLACH

POVINNOSTI PRE PODNIKATEĽOV z pohľadu rozšírenej zodpovednosti výrobcov vo vzťahu k obalom a neobalovým výrobkom - BEZPLATNÝ odborný informačný seminár

MYŠLIENKOVÉ MAPY, alebo aby mali veci „hlavu a pätu“ - workshop

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - PREMENA MYŠLIENOK NA REALITU

NÁKLADOVÝ KONTROLING - odborný seminár

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA - workshop

KOUČOVANIE – CESTA K ÚSPECHU A PROSPERITE - BIZNIS RAŇAJKY - BEZPLATNY VSTUP

INTRASTAT – SK Intrastat systém zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi EÚ. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK ako aj s potrebnými informáciami nevyhnutnými pre prácu so systémom.

INCOTERMS 2010 - odborný seminár

POZOR SEMINÁR ZRUŠENÝ - PODPORA VÝBEROV SPRÁVNYCH ĽUDÍ NA SPRÁVNE MIESTA S poľutovaním Vám oznamujeme, že seminár sa z dôvodu lektora ruší. Nový termín seminára bol stanovený na 8.2.2018. Na seminár v tomto termíne Vám pošleme pozvánku. V prípade záujmu sa bude nutné opätovne prihlásiť. Za pochopenie ďakujeme.

FINANČNÝ MANAŽMENT PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV

PRÁVNE A PRAKTICKÉ POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK - eGovernement v praxi.

AKO ZVÝŠIŤ PRACOVNÝ VÝKON - BIZNIS RAŇAJKY -BEZPLATNÝ VSTUP

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA FIRMY, alebo čo vám reklamné agentúry nepovedia BEZPLATNÝ SEMINÁR

ZAHRANIČNÉ TRHY - VYBRANÉ PROBLÉMY ICH OTVÁRANIA A SPRACOVANIA Cieľom seminára je poskytnutie kľúčových informácií a skúseností z dlhodobej komerčnej praxe zameraných na prieskum, otváranie a následné spracovanie zahraničných trhov.

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA FIRMY - BEZPLATNÝ seminár & konzultačný deň

PRÁVNE A PRAKTICKÉ POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK - eGovernement v praxi Informácie o všetkých zákonných povinnostiach a osvojenie si praktických zručností v oblasti eGovernmentu.

Letný dámsky klub - Platformy Žena v podnikaní: ZDRAVIE, ŽIVOT, KARIÉRA A SNY 40+ alebo Zachráň sa, ak sa zachrániť treba !

AKO NÁJSŤ SPRÁVNYCH ĽUDÍ NA SPRÁVNE MIESTA, AKO ICH UDRŽAŤ A MOTIVOVAŤ

ZÁSADY ÚSPEŠNEJ INTERNEJ A EXTERNEJ KOMUNIKÁCIE FIRMY Aké sú pravidlá efektívnej komunikácie vo firme? Čo a ako je potrebné komunikovať zákazníkom, aby mali záujem o produkty a služby spoločnosti? Prečo niektoré oddelenia nevedia spolu komunikovať?

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY PRÁVNICKÝCH OSÔB seminár spojený s kompletnou inštaláciou všetkých komponentov pre prihlásenie sa do elektronickej schránky, ktorá sa aktivuje najneskôr automaticky 1.7.2017

POZVÁNKA na klub platformy Žena v podnikaní: AKO PREMENIŤ SVOJE AKTIVITY NA FINANCIE alebo Odomykanie podnikateľského a finančného potenciálu

Viete AKO prebieha daňová kontrola a AKÉ sú aktuálne témy daňových kontrol? Viete AKO sa pripraviť na príchod daňovej kontroly a na ČO má podnikateľ právo pri nej a po nej?

Nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, tzv. protischránkový zákon zaviedol nový Register partnerov verejného sektora vedený Ministerstvom spravodlivosti SR. Partnerom verejného sektora je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok a pod. z verejných zdrojov a povinnosť zaregistrovať sa v Registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje za určitých okolností tiež na fyzické a právnické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo dodávajú tovar alebo služby partnerom verejného sektora. Spĺňate definíciu partnera verejného sektor? Ako, kedy, kde a aké údaje registrujete?

Skúsený lektor prevedie účastníkov problematikou preferenčného pôvodu tovaru s praktickými príkladmi riešenia prípadov z aplikačnej praxe. Naučí Vás správne vystaviť dôkazy pôvodu v EÚ, dozviete sa o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a inými krajinami. Spoznáte možnosti využitia preferenčných výhod, súčasne Vás naučíme ako zistíte, či máte a kedy na ne nárok. Dozviete sa tiež aké sú možnosti kumulácie, aplikácie zjednodušení, či ako správne vystaviť dodávateľské vyhlásenie. Zistite ako predchádzať vzniku incidentov, šetriť čas a prostriedky prijatím včasných opatrení cez nastavenie Vášho systému. Vašich pracovníkov naučíme, ako správne aplikovať pravidlá preferenčného pôvodu tovaru pri dovoze, resp. vývoze a získajú pre Váš tovar konkurenčnú výhodu aby ušetrili nemalé finančné prostriedky.

Spoznajte všetky výhody a možnosti franchingu pre mikro, malé a stredné podnikanie. Spoznajte franchising, jeden z najprogresívnejších trendov pri tvorbe pobočiek a sietí. Dnes je už overenou metódou zarábania peňazí, ktorú s úspechom používajú v mnohých odboroch tisíce a tisíce podnikateľov na celom svete. Idea franchisingu je oveľa viac ako predaj nároku na používanie loga alebo ochrannej značky tovarov, je to moderný systém riadeného podnikania.

Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie o podmienkach podnikania, daňovom a odvodovom systéme a podmienkach zamestnávania v Rakúsku. Po skončení seminára majú účastníci možnosť individuálnej konzultácie s oboma rakúskymi špecialistami.

Intrastat systém zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi EÚ. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK ako aj s potrebnými informáciami nevyhnutnými pre prácu so systémom.

Aké kompetencie majú orgány vykonávajúce inšpekciu práce? V akom obsahu a rozsahu ju môžu vykonávať a aké sú najčastejšie nedostatky ich zistení?

Seminár poskytne nový pohľad na prezentáciu výhodnosti vašej predajnej ceny. Pomôžeme identifikovať všetky priame aj nepriame, zjavné aj skryté náklady spojené s nákupom, prevádzkou, zmenami a likvidáciou (predajom) majetku, tovaru alebo služieb. TCO analýzou odhalíme rozdiely medzi obstarávacími nákladmi a celkovými nákladmi po celú dobu využiteľnosti. Ich znížením Vaša spoločnosť ušetrí finančné prostriedky bez negatívneho dopadu na vašich zamestnancov, kvalitu Vašich výrobkov, služieb, vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi.

Od 1.1.2017 sa spolu s novelizovaným zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov stali účinné dôležité zmeny v oblasti transferového oceňovania. Predmetom seminára budú okrem iného aj nové spresnenie a rozšírenie definície ekonomického a personálneho prepojenia, zavedenie pojmu kontrolovaná transakcia či výška pokút súvisiacich s transferovým oceňovaním.

21.03. 2017 sa v BRK SOPK konal zaujímavý workshop o fungovaní ľudského mozgu. Podujatím sprevádzal Peter Minárik, ktorý účastníkov workshopu naučil ako zefektívniť fungovanie mozgu a urobiť tak niečo nie len pre seba, ale aj pre svoj biznis či prácu.

Dnes sa v BRK SOPK stretli dievčatá, ženy a dámy aby sa dozvedeli niečo o Content marketingu a zároveň zdokonalili svoje počítačové zručnosti. Workshopom ich sprevádzala mladá, šikovná lektorka a odborníčka Katarína Košarišťanová.

Konzultačný deň je určený podnikateľom, ktorí pôsobia v Nemecku alebo plánujú svoje podnikanie rozšíriť na územie Nemecka.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-792|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora