Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-780|

!!!***DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE***!!! – NARIADENÁ DOVOLENKA - 30. augusta 2019

Biznis raňajky na tému *AKO SPRÁVNE ROBIŤ CONTENT MARKETING* tvorba zaujímavého obsahu a jeho šírenie - vstup BEZPLATNÝ

INŠPEKCIA PRÁCE - rozsah, obsah, orgány vykonávajúce inšpekciu práce, najčastejšie nedostatky zisťované pri inšpekcii práce - odborný seminár

BREXIT & COLNÉ POSTUPY - odborný seminár

EMPLOYER BRANDING V PRAXI a ako získať a udržať najlepších zamestnancov - workshop

BIZNIS RAŇAJKY na tému: DOING BUSINESS IN CANADA výhody a príležitosti vyplývajúce z dohody CETA - vstup bezplatný

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA FIRMY - SEMINÁR a KONZULTAČNÝ DEŇ - vstup bezplatný

FINANČNÝ MANAŽMENT PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV - ako rozumieť finančným výkazom a iným číslam z účtovníctva

Klub Platformy Žena v podnikaní na tému: TIMEMANAŽMENT ÚSPEŠNEJ PODNIKATEĽKY

BEZPLATNÉ kooperačné podujatie „TAIWANSKO-SLOVENSKÁ OBCHODNÁ MISIA“

The Association of European Chambers of Commerce and Industry - Dotazník pre ženy podnikateľky/manažérky

Vážené podnikateľky, manažérky,

dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie krátkeho prieskumu EUROCHAMBRES Women Network. Prieskum je určený LEN pre ženy.

Cieľom prieskumu je získať informácie od podnikateliek a manažériek v celej Európe o problémoch, s ktorými sa stretávajú pri každodennom riadení svojich podnikov.

Výsledky prieskumu majú pomôcť pri formovaní aktivít a správ siete EUROCHAMBRES Women Network pre nadchádzajúce obdobie.

Dotazník je k dispozícii na nasledovnom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIrx-4aYn1K8Pa2vtLxY4AUEHLNP3feE8aWLAKzdOyf9EPJQ/viewform?usp=sf_link

Oficiálne sa EUROCHAMBRES Women Network predstaví počas EUROCHAMBRES Economic Forum 7. októbra 2019 v Ríme.

V našom mene aj v mene EUROCHAMBRES (The Association of European Chambers of Commerce and Industry) ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.VI. ročník Golfového turnaja - Golfový rezort Black Stork, Veľká Lomnica - 26. september 2019

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-780|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora