Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|

MOŽNOSTI OBCHODNÝCH A EXPORTNÝCH AKTIVÍT DO KRAJÍN SO SANKČNÝM REŽIMOM (SNŠ a centrálna Ázia ) - BIZNIS RAŇAJKY - VSTUP BEZPLATNÝ

CHANGE MANAGEMENT súčasnosť a trendy vývoja - seminár - vstup bezplatný

NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA PÍSOMNOSTÍ A JAZYKOVÁ KULTÚRA - seminár

ZDRAVIE OČÍ A VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCA - BENEFIT PRE ZAMESTNÁVATEĽA - biznis raňajky - VSTUP BEZPLATNÝ

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA - worskhop

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD A ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA - seminár

Klub Platformy Žena v podnikaní: *NAJČASTEJŠIE ZMLUVY V PODNIKANÍ, ako na to a čomu sa vyhnúť

MYŠLIENKOVÉ MAPY - workshop

NEVYHNUTNOSŤ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY - BIZNIS RAŇAJKY - VSTUP BEZPLATNÝ

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora