Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-731|

AKO SA PRIPRAVIŤ NA DAŇOVÚ KONTROLU - BIZNIS RAŇAJKY - vstup **BEZPLATNÝ**

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE Z POHĽADU PODNIKATEĽOV A ZMENY OD 1.1.2019 - *BEZPLATNÝ* odborný informačný seminár

AKO SI ZADARMO A RÝCHLO VYTVORIŤ PROFESIONÁLNU A PÚTAVÚ GRAFIKU - *BEZPLATNÝ* workshop

FINANČNÉ KONŠTELÁCIE - zážitkový Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní

PRÁCA S TÍMOM, RIADENIE PROCESOV A VEDENIA ĽUDÍ NA DIAĽKU - workshop

INTRASTAT – SK - odborný seminár

ŠTYLIZÁCIA ÚRADNÝCH A OBCHODNÝCH PÍSOMNOSTÍ a ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA - odborný seminár

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-731|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty


:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora