Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-798|

KLUB PODNIKATELIEK: DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2019 - fyzické osoby, právnické osoby, neziskové organizácie BEZPLATNÝ VSTUP

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ Z POHĽADU PODNIKATEĽOV

FIREMNÉ CIELE – VYTVORTE SI SYSTÉM, KTORÝ POSUNIE VAŠE PODNIKANIE NA VYŠŠÍ LEVEL

BIZNIS RAŇAJKY: Študenti z európskych univerzít - ERASMUS STÁŽISTI PRE VÁŠ BIZNIS

BEZPLATNÝ VSTUP

INCOTERMS® 2020

WORKSHOP: PROFESIONÁLNA ASISTENTKA

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-798|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora