Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-665|

Srdečne Vás pozývame na dámsky klub PLATFORMY ŽENA V PODNIKANÍ. Rozprávať sa budeme na tému: PREMENA MYŠLIENOK NA REALITU

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V BIZNISE - workshop ako SPOZNAŤ REČ TELA, ktorá má v súčasnej komunikácií významné miesto.

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA FIRMY, alebo čo vám reklamné agentúry nepovedia BEZPLATNÝ SEMINÁR

ZAHRANIČNÉ TRHY - VYBRANÉ PROBLÉMY ICH OTVÁRANIA A SPRACOVANIA Cieľom seminára je poskytnutie kľúčových informácií a skúseností z dlhodobej komerčnej praxe zameraných na prieskum, otváranie a následné spracovanie zahraničných trhov.

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA FIRMY - BEZPLATNÝ seminár & konzultačný deň

PRÁVNE A PRAKTICKÉ POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK - eGovernement v praxi Informácie o všetkých zákonných povinnostiach a osvojenie si praktických zručností v oblasti eGovernmentu.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-665|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty


:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora