Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.10.
2008
FIRMY A EURO - PRÍPRAVA A SKUTOČNOSŤ
Kategória: semináre Vydané dňa:23.10.2008 (1379x prečítané)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením Slovenského veľvyslanectva v Slovinsku pripravila Seminár „Firmy a euro – príprava a skutočnosť“, ktorý sa konal dňa 23. októbra 2008 v zasadacej miestnosti Kerametalu.

Seminár bol zameraný na aktuálnu problematika príprava na euro, skúsenosti so zavedením eura v Slovinsku. Predmetom seminára boli najmä odborné vstupy a taktiež praktické skúsenosti slovinských firiem so zavedením euro, upozornenia na problematické oblasti a súčasná situácia jeden aj trištvrte roka po zavedení eura.

Seminár otvoril riaditeľ Bratislavskej regionálnej komory SOPK Ing. Juraj Majtán. Po ňom s krátkym príspevkom vystúpil aj pán Mgr. Ódor – člen bankovej rady NBS. Pán Prof. Mayr, hosť zo Slovinska, oboznámil prítomných s problémovými oblasťami z účtovníctva a daní práve pri zavedení eura.

Po odborných vstupoch nasledovala krátka prezentácia slovinských firiem. Každá slovinská firma sa predstavila a ponúkla prítomných slovenských firmám možnosť spolupráce. Priestor na kooperačné rokovania partnerských firiem bol vyhradení po prednáškach.

Zástupcovia zo slovinských firiem - firma Kogast – výrobná firma, firma Pitea – firma podnikajúca v oblasti marketingu, výrobná firma Roto / má zastúpenie aj v Slovenskej republike / prezentovali svoje skúsenosti so zavedením eura, upriamili pozornosť na prípravu pred euro, upozornili na problémy s ktorými sa pred zavedením eura stretli.

Zo slovenskej strany vystúpila so svojim príspevkom pani Ing. Zachardová z firmy Coop Jednota. Jej príspevok bol zameraný na skutočnosti, s ktorými sa strenávajú pri príprave na euro. Upozornila na problémy a skutočnosti, s ktorým musia bojovať práve pred zavedením eura. Príspevkom sa snažila upozorniť na dôležité nedostatky, s ktorými sa stretávaju a ktoré musia v krátkej dobe doriešiť.

Po ukončení oficiálnej časti nasledovala prestávka na občerstvenie.

O seminár prejavilo záujem 26 slovenských firiem a 16 slovinských firiem. Seminár bol zhodnotený ako veľmi záujmavý a poskytol užitočné informácie pre podnikateľské subjekty
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora