Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
EBC*L – lahôdka vo vzdelávaní – moderný spôsob štúdia podnikovej ekonomiky
Kategória: Informácie Vydané dňa:19.01.2009 (6007x prečítané)
Máte záujem o štúdium podnikovej ekonómie, ale ekonómiu ste nikdy neštudovali ?

Využite medzinárodný certifikovaný vzdelávací program European Business Competence* Licence, ktorý ponúka systematické vzdelávanie v oblasti podnikovej ekonomiky.

Študuje sa v národnom jazyku, ale uplatnenie certifikátu má medzinárodnú platnosť.

EBC*L nie je o ekonomickej teórii, ale o pochopení vzťahov, súvislostí a bežne používaných termínov v podnikovej ekonómii. Učebné ciele sú navrhnuté tak, aby prepojili know how ekonomiky z praxe s teoretickými znalosťami ekonomickej vedy.

EBC*L je certifikovaný vzdelávací systém ekonomických znalostí vytvorený zo vzdelávacích a tréningových kurzov mnohých prestížnych európskych univerzít a je akreditovaný aj Ministerstvom školstva SR.
Jedinečnou výhodou certifikačného systému EBC*L je medzinárodná porovnateľnosť a uznateľnosť skúšok. Ak niekto urobil skúšku a získal certifikát EBC*L vo Viedni, Bratislave, Berlíne, alebo na inom mieste, je to dôkazom toho, že disponuje požadovanou znalosťou z podnikovej ekonomiky.

EBC*L je určený pre rôzne cieľové skupiny, ktoré chcú získať profesionálne a praktické znalosti z podnikovej ekonomiky, ktorí zastávajú rôzne pozície, ale často krát nemajú dostatočné ekonomické znalosti. Sú to majitelia a manažéri veľkých a stredných podnikov, tí ktorí by si svoje technické, prírodovedné, humanitné ale aj ekonomické vzdelanie chceli rozšíriť o vedomosti z reálnej podnikovej ekonomiky.

Je ideálnym prostriedkom pre všetkých členov projektových tímov v podnikoch na pochopenie ekonomických súvislostí pri riadení projektov. Je vhodným aj pre začínajúcich podnikateľov, ktorí získajú kľúčové znalosti v oblasti obchodného managementu potrebné pre bezproblémový chod firmy a presadenie sa v globálnej konkurencii V neposlednom rade je EBC*L vhodný pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe a v samospráve.

Cieľovou skupinou sú:
Technici, právnici, architekti, IT špecialisti, lekári, stredoškolské kádre a všetci tí, ktorí majú záujem pochopiť, alebo potrebujú poznať ako v podniku funguje ekonomika.
Flexibilné študijné metódy a dištančná/kombinovaná forma štúdia s 2 dvojdňovými alebo 4 jednodňovými sústredeniami umožňujú minimálne zásahy do pracovného času absolventov EBC*L.

Získajte aj Vy novú kompetenciu, ktorú Vám nikto nezoberie a ktorú uplatníte vo všetkých oblastiach podnikania.

Cenník - (cena vrátane certifikátu)
Člen SOPK - 300 € bez DPH
Nečlen SOPK - 400 € bez DPH

Viac informácií v prihláške (.doc)

Ozvite sa nám na uvedené kontakty a dohodnite si s nami stretnutie pre získanie bližších informácií o možnostiach štúdia EBC*L a o termínoch :

Bratislavská regionálna komora SOPK
Mgr. Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel: 02/48291297
alebo nás navštívte na Jašíkovej 6, Bratislava
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora