Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
ZÁKLADY KAUČINGU
Cieľom seminára je získať základné informácie typu: čo je koučing, ako ho uplatniť v manažérskej praxi, ako nájsť potenciál v podriadených a správne ich koučovať, ako identifikovať súčasný stav a želateľné správanie podriadených prostredníctvom správne stanovených cieľov.

Viac informácií v prílohe: kaucing_1.pdf

Mgr. Daniela Bestrová
e-mail: daniela.bestrova@sopk.sk
tel: 02/48291297
fax: 02/48291260
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora