Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
BIZNIS PROTOKOL
Po skončení vzdelávacej aktivity budú účastníci poznať rozdiel medzi obchodným a spoločenským protokolom, naučia sa základné prednosti poradia pri pozdrave, podaní rúk, prednosti poradia. Budú poznať rituál práce s vizitkami. Budú vedieť štandardnú formu vedenia obchodného rozhovoru v jeho štruktúre, rešpektujúc formálne prvky. Budú mať ucelenú informáciu o etikete správania sa a oblečenia na vybraných druhoch spoločenských podnikov. Získajú informácie o biznis oblečení a vytváraní pozitívneho image.

Viac informácií v prílohe: protokol.pdf

Mgr. Daniela Bestrová
e-mail: daniela.bestrova@sopk.sk
tel: 02/48291297
fax: 02/48291260
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora