Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
03.04.
2009
EKONÓMIA PRE NEEKONÓMOV - základné ekonomické zručnosti pre manažérov
Kategória: semináre Vydané dňa:03.03.2009 (1151x prečítané)
Cieľom seminára je poskytnúť prierezové poznatky o postavení firmy v trhovej ekonomika a definovanie základných ekonomických podmienok, v ktorých pôsobí firma v rámci trhového mechanizmu. Vysvetliť podstatu fungovanie konkurenčného prostredia a vplyvy jednotlivých trhových faktorov (ako práca, kapitál), tiež základné makroekonomické väzby, základné makroekonomické ukazovatele a možnosti a zdroje ekonomického rastu. Objasniť úlohu peňazí a peňažného trhu, fungovania bankového systému, úlohu centrálnej banky. V závere priblížiť možné dôsledky rozhodnutí v hospodárskej politike na ekonomické prostredie.

Viac informácií v prílohe: ekonomia_pre_neekonomov_1.pdf

Mgr. Daniela Bestrová
e-mail: daniela.bestrova@sopk.sk
tel: 02/48291297
fax: 02/48291260
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora