Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.04.
2009
DOPADY FINANČNEJ KRÍZY NA PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
Kategória: semináre Vydané dňa:26.03.2009 (1067x prečítané)
Seminár je určený všetkým zamestnávateľom, najmä personalistov, zamestnancov útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, ako aj ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Viac informácií v prílohe: kriza_pracovnopravne_vztahy.pdf

Mgr. Daniela Bestrová
e-mail: daniela.bestrova@sopk.sk
tel: 02/48291297
fax: 02/48291260
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora