Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
21.05.
2009
Odborné kolokvium
Kategória: semináre Vydané dňa:29.04.2009 (918x prečítané)
Kolokvium je určené pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú na trh, predávajú spotrebné tovary, resp. poskytujú služby konečným spotrebiteľom a pracovníkom obchodných prevádzok zodpovedným za vybavovanie spotrebiteľských reklamácií.

Viac informácií v prílohe: kolokvium_pozvanka.pdfkolokvium_prihlaska.pdf

Mgr. Daniela Bestrová
e-mail: daniela.bestrova@sopk.sk
tel: 02/48291297
fax: 02/48291260
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora