Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.09.
2009
PREVERTE SI PARTNERA - BRK SOPK k Vám príchadza s novou službou
Kategória: Informácie Vydané dňa:25.09.2009; Aktualizované:28.02.2011 (7363x prečítané)
V rámci procesu tvorby podnikovej stratégie musí každá firma uskutočniť dôkladnú diagnostiku vnútorných rizík, ale tiež rizík externých, medzi ktoré záhŕňame aj získanie relevantných informácií o konkurencii a o vaších obchodných partneroch. V spolupráci so spoločnosťou Slovak Credit Bureau sme pre Vás pripravili nový produkt, vďaka ktorému získate kľúčové informácie a posilní sa vaša konkurencieschopnosť na trhu.

Služba poskytuje vysoko kvalitné informácie, analýzy a správy efektívne využiteľné pre majiteľov, konateĺov či TOP manažérov firiem na podporu nástrojov risk manažmentu každého podnikateľského subjektu a unikátnu databázu registrovaných záväzkov spoločnosti po lehote splatnosti z oblasti verejného sektoru, z leasingových spoločnosti a od zmluvných obchodných spoločnosti. Pomocou rozšíreného vyhľadávania (podľa právnej formy, kraja/okresu, počtu zamestnancov, výšky obratu, základného imania, OKEČ-u apod.) poskytujeme informácie o všetkých hospodárskych subjektoch registrovaných na Slovensku (všetky, ktoré majú pridelené IČO).

Tipy poskytovaných informácií / reportov:
 1. Základné identifikačné údaje, informácie o platobnej disciplíne, chronologicky zoradených konkurzných konaniach a v prípade dostupbných finančných údajov aj SCB index (vytvorený z finančných údajov firmy a odvetvia), vlastnícke a obchodné vzťahy medzi subjektmi a osobami vrátane historicckých väzieb (prepojenie vlastníkov subjektov) - údaje často veľmi zaujímavé a s vysokou výpovednou hodnotou.
 2. Finančné informácie, ktoré umožňujú benchmarking voči porovnanteným subjektom z odvetvia a odvetvová analýza a tiež informácie z kapitálového trhu.
 3. Ostatné informácie pre komlexný obraz hospodárskeho subjektu – zverejnenia v Obchodnom vestníku, prehľad konaní valných zhromaždení, záložné práva na hnuteľný majetok a jeho dobrovoľné dražby, verejné obstarávania, ktoré súvisia s reportovaným subjektom a monitoring tlače (SR a ČR).
 4. Unikátny prehliadač nehnuteľností – poskytovaný ako samostatná služba, spoplatnená navyše Prehľad nehnuteľností na území Slovenska vo vlastníctve zvoleného subjektu zoskupený podľa katastrálnych území, vrátane informácií o ťarchách.


Zdroje: MF SR, Štatistický úrad SR, DÚ SR, Socialna posiťovňa, Zdravotné poisťovne, MS SR (Obchodný vestník, Obchodný register), leasingové spoločnosti, zmluvní komerční prispievatelia, slovenské a české periodiká.

Aktualizácia: denne / 2x týždenne / týždenne / v súlade s aktualizáciou OR SR

Všetky reporty možno zaslať aj elektronicky.

Cena za kompletný report o 1 subjekte (bez informacie o nehnuteľnostiach):
 • Člen SOPK - 30€ bez DPH
 • Nečlen SOPK - 40€ bez DPH

  Cena za report o nehnuteľnostiach 1 subjektu:
 • Člen SOPK - 10€ bez DPH
 • Nečlen SOPK - 15€ bez DPH

  Bližšie informácie:
  Bratislavská regionálna komora SOPK
  Mgr. Daniela Grznárik
  tel.: 02 4829 1297, e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk

  Ing. Miroslav Zimek
  tel.: 02 4829 1534, e-mail: miroslav.zimek@sopk.sk
 • Zdroj článku: BRK SOPInformácia o ochrane osobných údajov
  :: Mesačník BRK SOPK
  :: Aktuálne informácie
  :: Platforma
  :: Projekty
  :: Novinky
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora