Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.10.
2012
Psychológia predaja a marketing jednotlivca (AJ) v Rakúsku - projekt REGIONFEMME
Kategória: semináre Vydané dňa:26.09.2012 (693x prečítané)
Psychológia predaja a marketing pre jednotlivca ( AJ ) v Rakúsku je určený pre ženy, podnikateľky, konateľky, manažérky. Koná sa dňa 4.10.2012 od 8,30 hod. v Bratislave. Účasť bezplatná !

Cieľom seminára je rozvinúť vedomosti a zručnosti o zákonitostiach profesionálneho obchodného rokovania a vyjednávania. Zvyšovať hodnotu produktov spoločnosti v očiach zákazníkov s cieľom vyššieho zárobku.

Na seminári sa oboznámite s témami:

- Definícia obchodu, rozdiel „život – obchod“, 4 etapy obchodu
- 9 zlatých pravidiel predaja podľa Edgara K. Geoffroya
- Získavanie klientov
- Dohodnutie stretnutia
- príprava na stretnutie
- efektívne obchodné jednanie
- budovanie vzťahu s klientom
a iné.

Uzávierka prihlášok: 1. Október 2012. Účasť bezplatná.

Prihlášku: pozvanka_na_14.seminar_regionfemme.pdf treba poslať na email: daniela.grznarik@sopk.sk

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EFRR a národných zdrojov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko.
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora