Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.02.
2013
Platforma SOPK "Žena v podnikaní"
Kategória: Informácie Vydané dňa:26.02.2013 (6411x prečítané)
Žena v podnikaní
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s WKO vo Viedni v rokoch 2009 až 2013 úspešne zrealizovala Projekt REGIONFEMME, ktorý bol v roku 2012 okrem iného úspešne nominovaný na Európsku cenu za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards), kde sa dostal až do najužšieho výberu.
Napriek tomu, že projekt nebol absolútnym víťazom, je dlhodobo v očiach podnikateliek významným pomocníkom a poradcom tak pri ich vstupe do podnikateľského sveta, ako aj pri ich už rozbehnutom podnikaní či už na Slovensku alebo v Rakúsku.
V rámci projektu sa vytvorila komunikačná sieť viac ako tisícky podnikateliek prevažne zo Slovenska, z ktorých stovky sa zúčastňovali na aktivitách, ktoré BRK SOPK prostredníctvom projektu ponúkala 4 roky.

A práve na túto vyššie uvedenú skutočnosť, všestrannú komunikáciu a vzájomnú pomoc pri podnikaní našich účastníčok by sme radi nadviazali a oprášili a inovovali tak platformy "Žena v podnikaní", ktorej založenie iniciovala po vzore WKO vo Viedni ešte bývala pani riaditeľka BRK SOPK, pani Ing. Anna Tóthová.

Vidíme dlhodobú a pre podnikateľky veľmi prospešnú možnosť fungovania Platformy "Žena v podnikaní", nakoľko všetky plánované aktivity majú jedného spoločného menovateľa a to je podpora začínajúcich a malých podnikateľov.


Cieľom Platformy je vytvoriť na odbornej pôde:
  • priestor pre komunikáciu, networking, odborné diskusie žien – podnikateliek a manažériek,
  • priestor pre odbornú výmenu názorov a skúsenosti v profesionálnej oblasti,
  • priestor pre získavanie nových obchodných aj osobných kontaktov,
  • priestor pre nápady, inšpirácie a motiváciu,
  • priestor a možnosti pre komunikáciu s obdobnými platformami doma i v zahraničí


Našou víziou je vytvoriť platformu, ktorá:
  • dodá ženám odvahu robiť to, čo ich baví a nevzdávať sa,
  • pomôže objaviť vlastný talent, cielene napredovať,
  • dodá odvahu plniť si sny v profesnom aj súkromnom živote,
  • pomôže nájsť v práci uspokojenie,
  • pomôže dosiahnuť nezávislosť a vysnívaný cieľ,
  • odhalí tajomstvo úspechu


Aktivity platformy:
  • kluby
  • diskusie
  • networking / sieťovanie
  • exkurzie
  • workshopy
  • semináre
  • poradenstvo


Staňte sa aj Vy členkou našej platformy
a pomôžeme Vám stať sa podnikateľkou akou túžite byť!


Ako sa stať členkou platformy?
  • ak Vaša firma je členom SOPK (platí pre majiteľky, konateľky a manažerky), stačí zaslať prihlášku...
  • ak Vaša firma nie je členom SOPK (platí pre majiteľky, konateľky a manažerky nečlenských firiem a aj pre budúce podnikateľky), je potrebné zaslať e-mailom/faxom vyplnenú prihlášku a podľa pokynov v prihláške zaplatiť ročné členské vo výške 40,- €.
  • číslo účtu IBAN: SK49 0200 0000 0000 3673 3062
  • variabilny symbol: 555
  • špecificky symbol: IČO Vašej spoločnosti
Kontakt:
Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel: 02/48291297
fax: 02/48291260

Zdroj článku: BRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora