Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.02.
2015
Online elektronické aukcie najefektívnejší nástroj nákupu
Kategória: Informácie Vydané dňa:12.03.2015 (2096x prečítané)
Online elektronické aukcie Najaktuálnejším a najefektívnejším nástrojom nákupu, ktorý zabezpečí nakupujúcemu najlepšiu cenu kupovanej komodity v čase nákupu pri zachovaní rovnakých kvalitatívnych charakteristík, sa ukazujú byť Online elektronické aukcie (OEA). Na Slovensku je táto služba relatívne nová. V zahraničí je to ale etablovaná a akceptovaná aktivita zvyšujúca efektivitu nákupu. Napríklad v Českej republike týmto spôsobom nakupuje vyše 40 percent stredných a väčších spoločností.

Ako to funguje

Minimalizovanie prevádzkových nákladov sa dosahuje pomocou realizácie nákupu jednotlivých položiek pomocou OEA. V praxi k znižovaniu ceny dochádza vytvorením priameho konkurenčného prostredia medzi dodávateľmi. V porovnaní s tradičnými aukciami pri OEA všetci účastníci aukcie aj dodávatelia v reálnom čase vidia ponuku konkurenčnej spoločnosti na monitore svojho počítača a reagujú na ňu, čo pri klasickej obálkovej/ ponukovej metóde nie je možné. Nakupujúci môže online na svojom počítači sledovať priebeh aukcie, čím okamžite po jej skončení získava informáciu o celkovej úspore. Dosahuje sa cena neporovnateľne nižšia voči cene bežnej na trhu. Je to situácia, z ktorej ťažia obe strany: nakupujúci získajú jednotkovú cenu za komoditu, ktorú by samostatne nezískali a dodávatelia získavajú klientov na komodity, ktorých by sami ťažko získali. Na strane odberateľa vzniká úspora, ktorá má pozitívny vplyv na prevádzkové náklady, umožňujúca väčšiu konkurencieschopnosť jeho produkcie. U dodávateľa rastie trhový podiel a tým lepšie pokrytie existujúcich fixných nákladov, čo v konečnom dôsledku opäť zlepšuje jeho konkurencieschopnosť na trhu.

Pre koho sú určené

Sú určené primárne právnickým osobám a živnostníkom. Sú realizovateľné v pravidelných periódach, ale aj individuálne na nákup akýchkoľvek komodít, kde sú aspoň traja dodávatelia. Vzhľadom na relatívnu novosť služby najžiadanejšie sú aukcie na nákup médií, t.j. elektrickej energie a plynu. V uvedených prípadoch OEA dosahuje priemernú úsporu 35% pri elektrickej energii a 31% pri plyne (miera úspory je vyčíslená zo silovej časti médií, zo sumy bez DPH).

Čo k tomu treba

Pri uvedených médiách stačí k účasti v OEA iba aktuálna úplná zmluva s dodávateľom a faktúry za posledných dvanásť mesiacov. Príprava OEA po získaní podkladov trvá cca 7-10 dní. Výnimočnou je možnosť kupujúceho definovať si podmienky, za ktorých sa na aukcii zúčastní, napr. pri médiách preferovanú dĺžku splatnosti faktúr, výšku záloh či dĺžku viazanosti. Už v súčasnosti sa pripravujú aukcie médií na obdobia rokov 2018 a 2019.

Bližšie informácie: miroslav.zimek@sopk.sk
alebo tel.: 02/4891202
Zdroj článku: BRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora