Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
06.09.
2017
Okrúhly stôl Vietnam + foto
Kategória: Aktivity Vydané dňa:10.09.2017 (132x prečítané)
V spolupráci s Veľvyslanectvom Vietnamskej socialistickej republiky v Bratislave a obchodným oddelením Veľvyslanectva Vietnamu v Prahe sme zorganizovali seminár o tejto krajine a možnostiach hospodárskej spolupráce. Podujatie sa uskutočnilo 6. septembra v priestoroch Kultúrneho domu Ružinov a zúčastnila sa ho ako hlavný hosť pani veľvyslankyňa Ho Dac Minh NGUYET.
Po príhovoroch pani veľvyslankyne a predsedu našej regionálnej komory nasledoval videoklip s informáciami o podnikateľskom prostredí a investičných možnostiach vo Vietname. Zvýraznené bolo súčasné mohutné budovanie dopravnej infraštruktúry vo všetkých oblastiach. Rozširujú sa kapacity a technické vybavenie morských prístavov a železničnej siete, stavajú sa nové diaľnice aj s prepojením na susednú Kambodžu a Thajsko. Zahraničným investorom poskytuje vláda rozsiahlu podporu, hlavne v oblasti daňových prázdnin až na 10 rokov.

Obchodný radca pán Tran Hiep Thuong vo svojej prezentácii informoval o hospodárskej zmluvnej základni medzi SR a Vietnamom. V súčasnosti platia bilaterálne dohody o ochrane investícii a dohoda proti dvojitému zdaneniu. Vzájomný obchod v súčasnej dobe podporuje Rámcová obchodná dohoda medzi Vietnamom a EÚ. V minulom roku bola podpísaná nová dohoda o voľnom obchode a jej vstup do platnosti sa očakáva budúci rok po ukončení ratifikačných procesov v jednotlivých členských štátoch EÚ.
O záveroch zasadnutia 2. medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu a obchodnej výmene medzi našimi krajinami informovala prítomných pani Čavojová z MH SR. Za posledné roky máme síce výraznú pasívnu bilanciu, ale rastie obrat, hlavne vďaka dodávkam elektronických súčiastok pre Samsung. Za rok 2016 dosiahla obchodná výmena objem 2,85 mld. € a náš vývoz do Vietnamu 36,5 mil. €.

Na podujatí sa zúčastnilo 25 záujemcov, aj Vietnamci žijúci na Slovensku. Po oficiálnej časti sa rozprúdila čulá formálna aj neformálna diskusia, ktorej súčasťou bol aj obed formou bufetu, servírovaný vietnamskou reštauráciou Eden.

Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty


:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora