Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.01.
2017
Konzultačný deň Dánsko
Kategória: Zahraničné vzťahy Vydané dňa:16.01.2018 (144x prečítané)
Naša regionálna komora pokračovala v organizovaní poskytovania ekonomických a obchodných informácií o jednotlivých krajinách podnikateľským subjektom formou individuálnej konzultácie a dňa 5. januára sa uskutočnil v priestoroch našej regionálnej komory Konzultačný deň zameraný na Dánske kráľovstvo. Podujatie sme zorganizovali v spolupráci s Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitosti SR. Cieľom podujatia bolo poskytnúť slovenským podnikateľským subjektom možnosť individuálnej konzultácie s našou ekonomickou diplomatkou o problematike nadviazania alebo rozšírenia svojich aktivít smerom na dánsky trh.
Konzultáciu poskytla Ing. Daniela Bezáková, ekonomická diplomatka na Veľvyslanectve SR v Kodani, kde je zodpovedná za hospodársku spoluprácu Slovenska s uvedenou krajinou. Na podujatie sa prihlásilo päť firiem. Individuálna konzultácia na vopred písomne zadané okruhy tém a konkrétne otázky trvala cca 30 minút a pani obchodná radkyňa v priebehu dopoludnia poskytla cenné informácie a rady zástupcom firiem Novplasta, Translata, Neografia, Vína z mlyna a Klimko Architects. Keďže zúčastnené firmy zadali vopred konkrétne otázky, všetky si zo stretnutia odnášali kontaktné adresy na potenciáloch partnerov alebo odporúčania ako postupovať pri ponuke svojich tovarov a služieb v teritóriu. Hodnotenie jednotlivých firiem po konzultácii bolo veľmi pozitívne, lebo okrem informácii získali aj osobný kontakt s našim diplomatom a môžu ho využiť aj do budúcnosti.
Ing.Vladislav Oros
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty


:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora