Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.01.
2018
Seminár Okrúhly stôl Uruguaj
Kategória: Zahraničné vzťahy Vydané dňa:01.02.2018 (159x prečítané)
Dňa 23. januára sa v priestoroch našej obchodnej komory uskutočnil ďalší Okrúhly stôl o krajine v mnohom podobnej ako Slovensko, len ležiacej na juhoamerickom kontinente. Podujatie sme organizovali v spolupráci s Veľvyslanectvom Uruguaja vo Viedni a Honorárnym konzulátom v Bratislave.

Na podujatí sa zúčastnila zástupkyňa veľvyslanca pani Natalia PETER, ktorá vo svojom úvodnom vystúpení predstavila svoju krajinu ako dynamickú vo všetkých smeroch sa rozvíjajúcu ekonomiku. Uruguaj je známy okrem iného vyspelým a masívnym chovom dobytka, keď počet kráv a oviec je väčší ako populácia. S tým súvisí aj rozvinutý priemysel spracovania mäsa a výroby potravín. Krajina má vybudovaný stabilný a spoľahlivý bankový systém, ktorý pomerne masívne využíva aj obyvateľstvo susedných krajín. Vláda sa okrem iného výrazne zamerala na zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva a každý žiak základnej školy dostáva zdarma jednoduchý tablet. Tieto a podobné charakteristiky súčasného spoločensko ekonomického vývoja v krajine mu pripisujú označenie juhoamerické Švajčiarsko alebo Singapur.

Podrobnejšie o hospodárstve, investičných možnostiach a podmienkach podnikania informoval vo svojej prezentácii honorárny konzul Peter Beniak. Do pozornosti bolo dané najvyššie HDP na obyvateľa v Južnej Amerike vo výške 15 750 USD a moderná dopravná a technická infraštruktúra vo všetkých oblastiach. Krajina má dva morské prístavy, moderné medzinárodné letisko, rozsiahlu cestnú sieť a 90% telekomunikačných rozvodov je s použitím optických káblov. Na podporu zahraničných investícii sú zriadené voľné obchodné zóny, v ktorých sa neplatí daň zo zisku a majetku, neuplatňujú sa dovozné cla. Za zmienku stoja v poslednej dobe pomerne veľké fínske investície do výroby celulózy a papiera. Krajina má veľmi výhodne teritoriálne rozdelený zahraničný obchod, keď po cca 30% smeruje do Južnej Ameriky, Európy a Ázie. Veľmi oceneným spestrením podujatia bola krátka prezentácia uruguajského vinárstva, spojená s dlhšou degustáciou uruguajských červených vín. Túto časť programu zabezpečila pani Simone Wangeman, majiteľka firmy Atlantic Wiene z Berlina, ktorá doniesla so sebou a ponúkla viacej druhov lokálnych značiek.

Na podujatí sa zúčastnilo vyše 30 záujemcov, ktorí zadali diplomatom viacero otázok zameraných na konkrétne oblasti. Po oficiálnej časti sa rozprúdila čulá neformálna diskusia, podporená výdatným pohostením a degustáciou lahodných vín.
Ing.Vladislav Oros
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty


:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora