Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.03.
2018
Konzultačný deň Argentína a Peru
Kategória: Zahraničné vzťahy Vydané dňa:07.03.2018 (117x prečítané)
Bratislavská RK si Vás dovoľuje pozvať na Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Argentínou a Peru, ktorý sa uskutoční v utorok 27. marca 2018 od 10.00 hod v priestoroch našej Bratislavskej regionálnej komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny presný čas Vašej individuálnej konzultácie Vám bude včas oznámený po zaslaní písomnej prihlášky a vypracovaní časového harmonogramu.
Vaše otázky k danej problematike Vám počas individuálnej konzultácie v trvaní cca 30 minút zodpovie pán Juraj Sedmák, do 31.12.2017 ekonomický diplomat na Veľvyslanectve SR v Buenos Aires . Prosíme zadať konkrétne otázky do prihlášky, aby ich bolo možné vopred zaslať konzultantovi na prípravu.
Uzávierka prihlášok je 20. marec 2018.

Viac informácií v prílohe: prihlaska_kd_arg_-_27.3._2018.pdf

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: vladislav.oros@sopk.sk
tel: 02/48291534
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora