Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.04.
2018
Konzultačný deň Čierna Hora
Kategória: Zahraničné vzťahy Vydané dňa:04.04.2018 (49x prečítané)
dovoľujeme si Vás pozvať na Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Čiernou Horou, ktorý sa uskutoční v stredu 25. apríla 2018 od 10.00 hod v priestoroch našej Bratislavskej regionálnej komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny presný čas Vašej individuálnej konzultácie Vám bude včas oznámený po zaslaní písomnej prihlášky a vypracovaní časového harmonogramu.

Vaše otázky k danej problematike Vám počas individuálnej konzultácie v trvaní cca 30 minút zodpovie pán Rudolf AUTNER, Honorárny konzul Čiernej Hory na Slovensku. Prosíme zadať konkrétne otázky do prihlášky, aby ich bolo možné vopred zaslať konzultantovi na prípravu.

Viac informácií v prílohe: prihlaska_kd_Čierna_hora_-_25.4.2018.pdf

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: vladislav.oros@sopk.sk
tel: 02/48291534

Uzávierka prihlášok je 17. apríla 2018.
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPK
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty


:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora