Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
12.03.
2019
NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA PÍSOMNOSTÍ A JAZYKOVÁ KULTÚRA - seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:05.02.2019 (111x prečítané)
NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA PÍSOMNOSTÍ A JAZYKOVÁ KULTÚRA - seminár

Na seminári sa zoznámite s normalizovanou úpravou úradných, interných a osobných listov podľa STN 01 6910 a STN 88 6101, naučíte sa vyberať vhodné jazykové prostriedky a používať ich v úradnom písomnom styku a získate poznatky o úprave a štýle elektronickej pošty v úradnom styku a typy na vhodné internetové zdroje pri tvorbe úradných písomností.

Seminár je určený všetkým administratívnym pracovníkom.

Viac informácií o akcii a účastníckom poplatku nájdete v prílohe:uprava_pisomnosti.pdf

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora