Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.05.
2019
Colné konanie pri dovoze a vývoze - seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:11.04.2019 (438x prečítané)
Colné konanie pri dovoze a vývoze - seminár

Získate orientáciu v problematike colného konania pri uplatňovaní štandardných a zjednodušených postupov, z toho plynúce formality pri dovoze, vývoze, tranzite.

Získate informácie pre dobrú orientáciu v spleti colných predpisov a ich uplatňovania v praxi, postupoch a oboznámite sa praktickými príkladmi z každodennej praxe.

Naučíte sa ako colné režimy využívať, aplikovať a aké majú výhody a nevýhody, tiež ako môžete eliminovať vznik rizík s dôrazom na osobitosti colného konania vo všetkých druhoch dopravy.

Pomôžeme Vám efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb v logistike a pri vybavovaní zásielok v súvislosti s ich preclením a prepravou.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov logistiky, zasielateľov, prepravcov, koordinátorov, dispečerov, produktových manažérov v doprave a logistike, obchodníkov, pracovníkov nákupu/predaja a všetkých ostatných pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnom konaní a v plnení colných formalít.

Viac informácií o akcii a účastníckom poplatku nájdete v prílohe:colne_konanie-1.pdf

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora