Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
03.06.
2019
Misia na CHINA BRAND FAIR v Budapešti
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:29.04.2019 (129x prečítané)
BRK SOPK podobne ako v roku 2018 organizuje individuálnu účasť zástupcov slovenských firiem na výstavu CHINA SMART EXPO 2019, ktorá sa bude konať v Budapešti od 3. do 5. júna. V priestoroch čínskeho výstavného a podnikateľského centra (CECZ) sa bude prezentovať vyše 350 čínskych výrobných a obchodných firiem zo širokého spektra činnosti, ktoré ponúkajú spoluprácu pre partnerov na Slovensku. Pokiaľ slovenský záujemca potvrdí svoju účasť zaslaním prihlášky s vyznačením záujmu na dole uvedenú E adresu, naša komora urobí jeho registráciu, na základe ktorej organizátor výstavy (CECZ) zašle návštevníkovi elektronicky voľnú vstupenku (QR kód). Pri splnení podmienky absolvovania vopred dohodnutých rokovaní s čínskymi vystavovateľmi je možné cez našu komoru preplatenie časti osobných nákladov (doprava, ubytovanie) max do výšky 80 € na osobu. Prístup k zoznamu vystavovateľov a možnosť dohodnutia termínov rokovaní na web stránke výstavy bude mať návštevník až po registrácii.
Naša BRK SOPK bude mať na výstavisku svoj vlastný stánok a v nutných prípadoch poskytne nevyhnutnú pomoc pri tlmočení. Doprava do Budapešti bude individuálna a vstup na výstavisko pre registrovaných členov misie zdarma. Uzávierka prihlášok 27.mája 2019.
Podrobné informácie: Ing. Vladislav Oros, odd. zahraničnej spolupráce, tel. 02 4829 1534
E mail : vladislav.oros@sopk.sk
prihlaska_china_brand_fair_2019.pdf
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora