Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
03.06.
2019
Prezentácia slovenských potravín a nápojov na CHINA BRAND FAIR 2019 v Budapešti
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:07.06.2019 (84x prečítané)
V Čínskom výstavnom a obchodnom centre (CECZ) v Budapešti sa v dňoch 3. až 5. júna konal ďalší ročník medzinárodnej výstavy China Brand Fair. Tak ako minulý rok, aj teraz organizátori výstavy priniesli do Budapešti nie len čínskych výrobcov a exportérov, ale aj čínske importné firmy, hlavne z potravinárskeho sektora. Práve pre týchto čínskych obchodníkov bola vybraným krajinám strednej a juhovýchodnej Európy (CEE) znova ponúknutá možnosť prezentovať na veľtrhu výrobky potravinárskeho priemyslu. Organizátori výstavy poskytli zdarma spoločný výstavný priestor a pripravili základné vybavenie. Na zabezpečenie vhodných slovenských vystavovateľov boli k spolupráci pozvané regionálne komory SOPK. Zorganizovanie spoločnej slovenskej expozície, komunikáciu s firmami a organizátorom veľtrhu a realizáciu finálnej výzdoby „nášho“ stánku dostala na starosť naša bratislavská komora a aktívne sa podieľala aj Košická regionálna komora.
Spoločným úsilím sme získali na aktívnu účasť sedem firiem. Slovenské vína prezentovali a na degustáciu ponúkali firmy GRAND BARI z Veľkej Trne a FREISTADT z Hlohovca. Nealkoholické ovocné nápoje ponúkala bratislavská obchodná firma KON-RAD a širší sortiment slovenských alkoholických nápojov od rôznych výrobcov prezentovala firma GAS FAMILIA zo Starej Ľubovne. Široký sortiment potravín od detskej výživy firmy Novofruct až po špeciality z diviny prezentovala obchodná firma CATMANPEOPLE z Trnavy. Rôzne druhy slaného trvanlivého pečiva vystavovala spoločnosť TINA Plus z Váhoviec a vlastné kozmetické produkty firma HERB-PHARMA, z Veľkých Ludiniec. Vkusná výzdoba a atraktívne produkty zabezpečili vysokú návštevnosť našej expozície, čo svorne konštatovali všetky firmy. Prebehlo mnoho rokovaní s čínskymi, ale aj inými odbornými návštevníkmi a všetky naše firmy vyslovili spokojnosť so svojou účasťou na podujatí. Navyše naši vystavovatelia mali možnosť diskutovať aj s firmami, ktoré mali expozície v stánkoch Maďarska, Slovinska, Rumunska, Srbska, Moldavska a Ukrajiny.
Okrem organizovania našej expozície zabezpečovala naša komora podobne ako aj ďalšie regionálne komory informačnú kampaň s cieľom pozvať na výstavu návštevníkov zo Slovenska. Aj v tomto smere je možné konštatovať úspech, lebo BRK registrovala vyše 40 návštevníkov a celkovo spolu za Slovensko ich bolo registrovaných takmer 100.
Organizáciu slovenskej časti, výber a samotnú prezentáciu slovenských vystavovateľov, ako aj počet registrovaných návštevníkov zo Slovenska, vysoko pozitívne ohodnotili aj čínski organizátori veľtrhu, ktorí ocenili našu komoru pamätnou plaketou za spoluprácu.
Pokiaľ to financie umožnia plánuje CECZ poskytnúť podobné podmienky pre CEE krajiny aj v ročníku 2020.
Ing. Vladislav Oros, ved. odd. zahr. spolupráce
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora