Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.10.
2019
BREXIT & COLNÉ POSTUPY - odborný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:19.08.2019 (546x prečítané)
BREXIT & COLNÉ POSTUPY - odborný seminár

Predmetom odborného seminára sú špecifiká colných postupov uplatňovaných od 31. októbra 2019 odkedy sa Spojené kráľovstvo stane "treťou krajinou" vo vzťahu k ostatným krajinám Európskej únie, vzhľadom na skutočnosť, že opustí colnú úniu, ktorá je základom fungovania Európskej únie ako vyššieho integračného zoskupenia. Prevedieme Vás všetkými úskaliami a variantmi, ktoré môžu nastať a nastanú pri uplatňovaní postupov, či už to bude v rámci prechodného obdobia cez časové lehoty až po aplikáciu colných postupov a príloh dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, alebo pri odchode Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody, pri tzv. variante „tvrdý Brexit“ a jeho dôsledkami a dopadmi na vzájomnú obchodnú výmenu a aplikáciu formalít v colnom konaní pri dovoze, vývoze a tranzite.

Seminár je určený všetkým výrobcom, dovozcom, vývozcom, zasielateľom, colným deklarantom, colným zástupcom, logistickým operátorom, podnikateľom v zahraničnom obchode, colným manažérom, pracovníkom zodpovedným za styk s colnými zástupcami.

PRIHLÁŠKA (KÓD AKCIE:191017) e-prihláška

Viac informácií o akcii a účastníckom poplatku nájdete v prílohe:brexit_jesen1.pdf

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora