Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.10.
2019
INŠPEKCIA PRÁCE - rozsah, obsah, orgány vykonávajúce inšpekciu práce, najčastejšie nedostatky zisťované pri inšpekcii práce - odborný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:19.08.2019 (428x prečítané)
INŠPEKCIA PRÁCE - rozsah, obsah, orgány vykonávajúce inšpekciu práce, najčastejšie nedostatky zisťované pri inšpekcii práce - odborný seminár Seminár je určený všetkým podnikateľom – zamestnávateľom, najmä však ich štatutárom, vedúcim pracovníkom, bezpečnostným technikom, technickým pracovníkom a pracovníkom personálnych oddelení. Lektor: zástupca z Inšpektorátu práce

PRIHLÁŠKA (KÓD AKCIE: 191016) e-prihláška

Viac informácií o akcii a účastníckom poplatku nájdete v prílohe:inspecia_prace.pdf

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora