Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.12.
2019
POZOR ZRUŠENÉ!!!!!!!!BIZNIS RAŇAJKY na tému POUŽÍVANIE ZMENIEK A ICH PRÁVNA ÚPRAVA - vstup bezplatnýPOZOR ZRUŠENÉ!!!!!!!!
Kategória: semináre Vydané dňa:08.10.2019 (219x prečítané)
POZOR ZRUŠENÉ!!!!!!!!POZOR ZRUŠENÉ!!!!!!!!POZOR ZRUŠENÉ!!!!!!!!

Bratislavská regionálna komora SOPK a OTP Banka Slovensko, a.s. Vás pozývajú na BIZNIS RAŇAJKY na tému:

POUŽÍVANIE ZMENIEK A ICH PRÁVNA ÚPRAVA

Lektorka: Ing. Eva Zezulová, vedúca oddelenia financovania obchodu OTP Banka Slovensko, a.s.

PROGRAM: • Zmenka ako zaisťovací nástroj , nástroj platenia, platobný prostriedok, depozitná zmenka • Právna úprava v slovenskom právnom poriadku. Ženevské dohody vs anglický zákon zmenkový vs severoamerický obchodný zákonník: základné rozdiely • Zmenka cudzia a zmenka vlastná: náležitosti • Zmenkové doložky • Prijatie (akcept ) zmenky: forma, obsah a právne následky • Prevod zmenky indosamentom: forma, účinky , druhy indosamentov • Zaistenie zmenkového záväzku: aval zmenky – forma obsah a právne účinky. Iné formy zaistenia: záruka a co-akceptácia • Splatnosť zmenky a predloženie na platenie • Praktické používanie zmeniek: zaisťovacia bianco zmenka, zmenka k zaisteniu iného záväzku, zmenka na zaplatenie kúpnej ceny, eskont/diskont zmeniek, forfaiting, zmenka v rámci dokumentárneho akreditívu a inkasa. • Zmenkový postih, protest zmenkyBratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora