Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
30.01.
2020
INCOTERMS® 2020
Kategória: semináre Vydané dňa:02.01.2020 (472x prečítané)
Predmetom odborného seminára bude analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS® 2020 a metodika správnej praxe na ich správny výber a uplatnenie pri inta- a extra-komunitárnom obchode s tovarom (definície, interpelácia a vzájomné porovnanie jednotlivých doložiek INCOTERMS® 2020, kritéria pre správnu prax na uplatňovanie týchto doložiek v kúpnych zmluvách v obchode s tovarom).

Na záver diskusia a výmena skúseností z uplatňovania INCOTERMS® 2010 v praxi a zodpovedanie individuálnych otázok týkajúcich sa uplatňovania INCOTERMS 2020 v praxi.

PRIHLÁŠKA (KÓD AKCIE:200130) e-prihláška

Viac informácií o akcii a účastníckom poplatku nájdete v prílohe:incoterms2020_2.pdf

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel: 02/48291297
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora