Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.04.
2020
EÚ CHEMICKÁ LEGISLATÍVA 2020-21 - aktuálne požiadavky na výrobcov, dovozcov, distribútorov, predajcov, následných užívateľov - seminár sa uskutoční "on line" !!!
Kategória: Aktivity Vydané dňa:24.03.2020 (49x prečítané)


Pozor – zmena !!! Seminár sa uskutoční "on line" !!!

Kapacita bude obmedzená na 20 účastníkov, podľa dátumu prihlásenia jednotlivých účastníkov.Pozývame vám na seminár a konzultačný deň, ktorého témou budú najmä:

Nariadenie REACH – registrácia, autorizácia, obmedzenia, notifikácia.
Nariadenie CLP – online predaj, UFI kódy, registrácia v členských štátoch EÚ.
Odpady/REACH – SCIP databáza SVHC látok vo výrobkoch.

PRIHLÁŠKA (KÓD AKCIE:200416) e-prihláška

Viac informácií v prílohe: reach_2020.pdf

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk
tel: 02/48291257
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora