Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.08.
2020
PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z DAŇOVÝCH KONTROL - odborný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:08.07.2020 (162x prečítané)
Bratislavská regionálna komora SOPK a spoločnosť VGD SLOVAKIA s.r.o. Vás pozývajú na odborný seminár na tému: PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z DAŇOVÝCH KONTROL

Pod taktovkou JUDr. Ing. Peter Schmidta, tímlídera pre správu daní zo spoločnosti VGD SLOVAKIA s. r. o. môžete získať cenné informácie v nasledovných okruhoch:

- Daňová kontrola ako nástroj správy daní
- Práva a povinnosti pri daňovej kontrole
- Priebeh a štádiá daňovej kontroly
- Konania nadväzujúce na daňovú kontrolu
- Rozdiely medzi daňovou kontrolou a miestnym zisťovaním
- Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu
- Čo požaduje kontrolór počas daňovej kontroly
- Čo sa odporúča nepodceniť počas daňovej kontroly
- Čoho sa treba domáhať počas daňovej kontroly
- Dôkazné bremeno pri daňovej kontrole
- Praktické príklady z praxe:
o Daňová kontrola na DPH
o Daňová kontrola na daň z príjmov
o Daňová kontrola na transferové ceny

PRIHLÁŠKA (KÓD AKCIE:200811) e-prihláška

Viac informácií o akcii a účastníckom poplatku nájdete v prílohe:1108_-_praktickÉ_skÚsenosti_z_daŇovÝch_kontrol_vgd.pdf

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora