Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.08.
2020
INŠPEKCIA PRÁCE rozsah, obsah, orgány vykonávajúce inšpekciu práce, najčastejšie nedostatky zisťované pri inšpekcii práce - odborný seminár
Kategória: semináre Vydané dňa:13.07.2020 (110x prečítané)
INŠPEKCIA PRÁCE rozsah, obsah, orgány vykonávajúce inšpekciu práce, najčastejšie nedostatky zisťované pri inšpekcii práce - odborný seminár

Pod taktovkou Mgr. Ing. Mariana Žerjavu, inšpektora práce, môžete získať cenné informácie v nasledovných okruhoch:

1. Pojem „inšpekcia práce“, história , súčasný rozsah
2. Najnovšie zmeny právnych predpisov v oblasti inšpekcie práce:
• Zákonník práce – vysielanie zamestnancov,
• Výška minimálnej mzdy pre rok 2020 podľa stupňa náročnosti vykonávanej práce
3. Orgány a osoby vykonávajúce inšpekciu práce – kompetencie, povinnosti orgánov a osôb vykonávajúcich inšpekciu práce a sankcie
4. Inšpekcia práce – dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
5. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie:
6. Ostatné kompetencie orgánov vykonávajúcich inšpekciu práce


PRIHLÁŠKA (KÓD AKCIE:200826) e-prihláška

Viac informácií o akcii a účastníckom poplatku nájdete v prílohe:2608-inspekcia_prace-1.pdf

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora