Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Zmiešané komory a hospodárske výbory

Zmiešané komory v gescii SOPK

 • Slovensko - maďarská obchodná komora
  predseda: JUDr. Oszkár Világi
  Sekretariát: Mgr. Eszter Takácsová
  Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
  č.tel.: 0908/916 131

 • Slovensko - poľská obchodná komora pri Žilinskej RK SOPK
  predseda: Ing. Stanislav Kučírek
  Hálkova 31, 010 01 Žilina
  č.tel.: 041/7235 102, č.faxu: 041/7235 653
Zmiešané (zahraničné) hospodárske výbory

Prihláška za člena zmiešaného hospodárskeho výboru - len pre členov SOPK (nezabudnite uviesť názov výboru v prihláške).

 • Slovensko – český hospodársky výbor
  predseda: Ing. Robert Hančák
  Gorkého 9, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/5443 3846, e-mail: sopkueu@sopk.sk

 • Slovensko - indický hospodársky výbor
  predseda: Ing. Igor Junas
  Gorkého 9, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - iránsky hospodársky výbor
  Gorkého 9, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - portugalský hospodársky výbor
  predseda: Ing. František Vizváry
  Gorkého 9, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/5413 1136, e-mail: sopkueu@sopk.sk

 • Slovensko - rumunský hospodársky výbor
  predseda: Ing. Július Kostolný
  Gorkého 9, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/5443 3846, e-mail: sopkueu@sopk.sk

 • Slovensko - srbský hospodársky výbor
  Gorkého 9, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - taiwanský hospodársky výbor
  predseda: Ing. Vladimír Kestler
  Gorkého 9, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - turecký hospodársky výbor
  predseda: Ing. Vladimír Soták
  Gorkého 9, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - ukrajinská spoločná rada
  predseda: Ing. Marián Choma
  Gorkého 9, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk

 • Slovensko - kórejský hospodársky výbor
  predseda: Ing. Jozef Federič
  Hálkova 31, 010 01 Žilina
  č.tel.: 041/7235 655, č.faxu: 041/7235 653

 • Slovensko - čínsky hospodársky výbor
  predseda: Ing. Pavol Antalič
  Gorkého 9, 816 03 Bratislava
  č.tel.: 02/6720 2616, e-mail: sopkums@sopk.sk
  web: www.scjbc.org

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty


:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora