Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený manažérom a pracovníkom firiem obchodujúcich so zahraničím.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovávateľom a prepravcom firiem a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Seminár je určený personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov a ich zamestnancov, ktorí používajú pri svojej práci Microsoft Word a chcú zefektívniť svoju prácu zdokonalením sa v jeho funkciách a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený stavebným úradom, stavebníkom, vlastníkom stavieb a pozemkov, projektantom, stavebným dodávateľom, stavebnému dozoru.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov a ich zamestnancov.

Seminár je určený všetkým podnikateľom, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť (potenciálnych podnikateľov) a všetkých, ktorých zaujíma uvedená problematika. Je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, dovozcov a výrobcov, pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj výrobkov - priemyselných, stavebných, strojárskych, potravinárskych, poľnohospodárskych, gumárenských a ďalších - a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov seminára s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Cieľom seminára je poskytnúť odpoveď, prečo potrebujeme poznať pri podnikaní základy projektového riadenia, tak aby naše zákazky boli vždy pripravené včas.

Seminár je určený pre všetky subjekty, ktoré uzatvárajú obchodné záväzkové vzťahy.

Seminár je určený asistentkám/asistentom a všetkým pracovníkom, ktorých práca zahŕňa komunikáciu v anglickom jazyku.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov a ich zamestnancov, ktorí používajú pri svojej práci Microsoft Excel a chcú zefektívniť svoju prácu zdokonalením sa v jeho funkciách .

Seminár je určený všetkým, ktorých zamestnanie vyžaduje znalosť základných kľúčových ekonomických pojmov.

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona, upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujú v praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby – čiže majú zákazníkov, odberateľov a dodávateľov,pracovníkom obchodných a reklamačných oddelení.

Seminár je určený správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ a IT zamestnancom.

Pozývame Vás na bezplatný seminár: Rozšírenie obchodnej spolupráce a turizmu medzi Vietnamom a Slovenskom. Využite príležitosť získania informácii a diskusie od zástupcov Ministerstiev zahraničných veci, Ministerstva pre plánovanie, Ministerstva obchodu, od zástupcov Sária, SOPK. Ponúkame možnosť stretnutí aj s vietnamskými firmami.

Psychológia predaja a marketing pre jednotlivca ( AJ ) v Rakúsku - pre ženy, podnikateľky, konateľky, manažérky. Účasť bezplatná.

Cieľom seminára je zvýšiť informovanosť a kompetencie slovenských MaSP s pomocou komplexného produktového portfólia EXIMBANKY SR na podporu ich exportu aj do rizikovejších krajín, mimo EÚ.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov a ich zamestnancov, ktorí používajú pri svojej práci Microsoft Word a chcú zefektívniť svoju prácu zdokonalením sa v jeho funkciách a všetkým ostatným záujemcom.

Vážení podnikatelia.Mate záujem o štúdium podnikovej ekonómie, ale ekonómiu ste nikdy neštudovali? Potom máme PONUKU práve pre Vás!!! Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Cieľom kurzu: je identifikovať schopnosti a následne prostredníctvom praktického tréningu rozvíjať existujúce a získavať nové „leadershipovské“ zručnosti, ktoré efektívne využijete pri každodennej práci so svojim pracovným tímom.

Seminár je určený pre asistentky/asistentov, pracovníkov sekretariátov a všetkých ďalších , ktorí sú osobami prvého kontaktu vo vašej spoločnosti.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovávateľom a prepravcom firiem.

Seminár je určený manažérom a pracovníkom firiem obchodujúcich so zahraničím.

Seminár je zameraný na zrozumiteľné vysvetľovanie zásadných poznatkov o financiách podniku.

Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje IT kurzy na ktoré Vás srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Vážení podnikatelia, ponúkame Vám vzdelávanie Vašich zamestnancov priamo vo Vašej firme, bez potreby vykladania ďalších prostriedkov na ich dopravu, diéty a bez straty času. Formou "at home"/in house". Ponúkame Vám:semináre, workshopy, konzultácie. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Cieľom seminára je predstaviť podnikateľom výzvu Marco Polo, ktorá je určená na spolufinancovanie presunu tovarových tokov z ciest na iné, ekologickejšie alternatívy. Výzva má svojím zameraním prispieť k zníženiu počtu dopravných kolón, podporiť kombinovanú dopravu a prispieť k ochrane životného prostredia.

Seminár je určený pre všetkých, ktorých daná problematika zaujíma.

Cieľom je: naučiť sa zvládať stres ako predchádzať syndrómu vyhorenia u seba v zamestnaní vo svojom tíme.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovávateľom a prepravcom odpadov.

Seminár je určený podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o úäčasť vo verejnom obstarávaní s cieľom získať zákazku.

Seminár je určený pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcim obchodných oddelení.

Seminár je určený pre top manažment firiem, obchodným manažérom, samostatným asistentkám.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom.

Seminár je určený subjektom, ktoré exportujú a importujú tovar.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť.

Cieľom seminára je poskytnúť prierezové poznatky v trhovej ekonomike.

Pozývame Vás na Konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Dr. Marcellou Pawelka.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK

Seminár je určený personalistom, vedúcim zamestnancom, podnikovým právnikom.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom úplnné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy.

Seminár je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť.

Seminár je určený pracovníkom stavebných úradov, verejnej správe a samospráve, stavebníkom,stavebnému dozoru.

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora