Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Seminár je určený najmä pre manažérov, riadiacich pracovníkov, tiež je vhodný riaditeľov a majiteľov malých a stredných firiem a ostatných riadiacich pracovníkov a pre všetkých, ktorí majú záujem o to, aby vzťahy v organizácii fungovali a smerovali k rozvoju firmy.

Seminár je určený najmä ekonomickým pracovníkom, mzdovým účtovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä pre manažérky/manažérov, asistentky/asistentov, sekretárky a pre všetkých, ktorí potrebujú pre výkon svojej práce znalosti, skúsenosti a zručnosti asistentskej práce, a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä vedúcim úsekov obchodu a predaja, manažmentu podnikov, pracovníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä riaditeľom organizácií,vrcholovým manažérom, manažérom kvality, vedúcim projektov, majstrom, strednému manažmentu a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä finančným a ekonomickým riaditeľom a manažérom, riaditeľom a vedúcim marketingu a tiež všetkým ostatným záujemcom.

Na seminári uvedieme najdôležitejšie myšlienky Jeffrey K. Likera - autora knihy Tak to delá Toyota. Úcastníci seminára obdržia Lean prírucku TPS, ktorá obsahuje minútové ucebné stránky (minútové - precítate za minútu, ucebné - nieco sa naucíte, stránky - 1 strana A4) 14 zásad TPS,príklady, prípadové štúdie, komentáre a zhrnutia diskusie na tému TPS

Seminár je určený najmä pre TOP manažérov,vlastníkov spoločnosti, konateľov a ostatných riadiacich pracovníkov a tiež pre ostatných záujemcov o oblasť time managementu a sebariadenia.

Seminár je určený:Top manažmentu firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Účelom seminára je oboznámiť poslucháčov s aktuálnymi problémami v danej oblasti vo väzbe na zmeny legislatívy.

Seminár je určený najmä pre sekretárky, asistentky, manažérov a všetkých pracovníkov, pre ktorých je obchodná korešpondencia nevyhnutnou súčasťou práce .

Seminár je určený najmä riaditeľom organizácií, vrcholovým manažérom, manažérom kvality, vedúcim projektov, majstrom, strednému manažmentu a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľom je vzdelávanie v oblasti riadenia výkonnosti a osobného rozvoja manažérov.

Účelom seminára je oboznámiť poslucháčov s aktuálnymi problémami v danej oblasti vo väzbe na zmeny legislatívy.

Cieľom je vzdelávanie v oblasti strategického riadenia organizácie.

Cieľ seminára je oboznámiť účastníkov s existujúcou legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve a jej aplikáciou v praxi.

Cieľom seminára je poskytnúť praktické rady a inštrukcie pri jednotlivých krokoch a úkonoch v procese verejného obstarávania, príprava a predloženie ponuky, žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní, žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietky zo zameraním na zákazky na tovary.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov colných deklarácií, špedícií, obchodných pracovníkov a manažérov, ktorí pôsobia v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti.

Seminár bol určený najmä strednému manažmentu zabezpečenia výroby, pracovníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár bol určený najmä ekonomickým pracovníkom, mzdovým účtovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením Slovenského veľvyslanectva v Slovinsku pripravila Seminár „Firmy a euro – príprava a skutočnosť“, ktorý sa konal dňa 23. októbra 2008 v zasadacej miestnosti Kerametalu.

EU-Japan Centre ponúka 5-dňový kurz, financovaný Eur. komisiou zameraný na oblasť strategických investičných plánov v Japonsku.

Seminár poskytne účastníkom znalosti, ktoré využijú pri zostavovaní retrospektívneho a perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

Kurz je určený pre asistentky a asistentov firiem a pre ostatných záujemcov.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora