Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

MYŠLIENKOVÉ MAPY - workshop

Biznis raňajky na tému *AKO SPRÁVNE ROBIŤ CONTENT MARKETING* tvorba zaujímavého obsahu a jeho šírenie - vstup BEZPLATNÝ

INŠPEKCIA PRÁCE - rozsah, obsah, orgány vykonávajúce inšpekciu práce, najčastejšie nedostatky zisťované pri inšpekcii práce - odborný seminár

BREXIT & COLNÉ POSTUPY - odborný seminár

BIZNIS RAŇAJKY na tému: DOING BUSINESS IN CANADA výhody a príležitosti vyplývajúce z dohody CETA (komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou) - vstup bezplatný

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA FIRMY - SEMINÁR a KONZULTAČNÝ DEŇ - vstup bezplatný

FINANČNÝ MANAŽMENT PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV - ako rozumieť finančným výkazom a iným číslam z účtovníctva

Klub Platformy Žena v podnikaní na tému: TIMEMANAŽMENT ÚSPEŠNEJ PODNIKATEĽKY

BEZPLATNÉ kooperačné podujatie „TAIWANSKO-SLOVENSKÁ OBCHODNÁ MISIA“

The Association of European Chambers of Commerce and Industry - Dotazník pre ženy podnikateľky/manažérky

Vážené podnikateľky, manažérky,

dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie krátkeho prieskumu EUROCHAMBRES Women Network. Prieskum je určený LEN pre ženy.

Cieľom prieskumu je získať informácie od podnikateliek a manažériek v celej Európe o problémoch, s ktorými sa stretávajú pri každodennom riadení svojich podnikov.

Výsledky prieskumu majú pomôcť pri formovaní aktivít a správ siete EUROCHAMBRES Women Network pre nadchádzajúce obdobie.

Dotazník je k dispozícii na nasledovnom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIrx-4aYn1K8Pa2vtLxY4AUEHLNP3feE8aWLAKzdOyf9EPJQ/viewform?usp=sf_link

Oficiálne sa EUROCHAMBRES Women Network predstaví počas EUROCHAMBRES Economic Forum 7. októbra 2019 v Ríme.

V našom mene aj v mene EUROCHAMBRES (The Association of European Chambers of Commerce and Industry) ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.VI. ročník Golfového turnaja - Golfový rezort Black Stork, Veľká Lomnica - 26. september 2019Duálne vzdelávanie včera, dnes a zajtra - bola hlavná téma záverečnej konferencie projektu Learning by Doing, ktorá sa konala dňa 19.6.2019 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave.

Raňajkový seminár na tému: DOING BUSINESS IN AUSTRIA

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE Z POHĽADU PODNIKATEĽOV A AKTUÁLNE ZMENY - informačný seminár

EXKURZIA S ODBORNÝM VÝKLADOM do spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

PREDAJNÉ ZRUČNOSTI - tréning

Klub Platformy Žena v podnikaní AKO VYCHOVAŤ ÚSPEŠNÉ DIEŤA

RIADENIE ZMIEN VO FIRME - odborný seminár

ŠTYLIZÁCIA ÚRADNÝCH A OBCHODNÝCH PÍSOMNOSTÍ a ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA - odborný seminár

Colné konanie pri dovoze a vývoze - seminár

MODERNÝ TIMEMANAŽMENT A PROKRASTINÁCIA - Klub Platformy Žena v podnikaní - VSTUP BEZPLATNÝ

LinkedIn AKO NÁSTROJ PRE BUDOVANIE FIRMY - seminár

Biznis raňajky na tému: ORIENTUJEME sa v podmienkach EXPORTU a jeho FINANCOVANIA do krajín STREDNÉHO/BLÍZKEHO VÝCHODU a SEVERNEJ AFRIKY? Aký je aktuálny STAV OBMEDZENÍ vo vzťahu k SANKCIÁM a REŠTRIKCIÁM? - VSTUP BEZPLATNÝ

BIZNIS PROTOKOL - worskhop

INTRASTAT – SK - odborný seminár

REZILIENCIA – ZVYŠOVANIE psychickej ODOLNOSTI, VÝKONNOSTI A ANGAŽOVANOSTI ZAMESTNANCOV vo vašej firme - workshop

BIZNIS RAŇAJKY na tému AKO ZÍSKAŤ FINANCOVANIE PRE SVOJU SPOLOČNOSŤ/PROJEKT - VSTUP BEZPLATNÝ

STRATÉGIE ÚSPEŠNÉHO OBCHODNÉHO TÍMU - **BEZPLATNÝ** SEMINÁR

Klub Platformy Žena v podnikaní na tému: ČO NÁM ŽENÁM SLUŠÍ A PRISTANE od oblečenia cez reč tela až po modely správania a komunikácie, jednoducho, ako byť pôvabnou a silnou ženou v každom veku

BIZNIS RAŇAJKY NA TÉMU: eKASA - VSTUP BEZPLATNÝ

TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE - seminár

TALENT MANAŽMENT alebo BUĎTE SAMI SEBOU, OSTATNÍ SÚ OBSADENÍ - workshopMOŽNOSTI OBCHODNÝCH A EXPORTNÝCH AKTIVÍT DO KRAJÍN SO SANKČNÝM REŽIMOM (SNŠ a centrálna Ázia ) - BIZNIS RAŇAJKY - VSTUP BEZPLATNÝ

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA - worskhop

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD A ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA - seminár

Klub Platformy Žena v podnikaní: *NAJČASTEJŠIE ZMLUVY V PODNIKANÍ, ako na to a čomu sa vyhnúť

Klub Platformy Žena v podnikaní - AKO PREMENIŤ SVOJE AKTIVITY NA FINANCIE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!! Neplánovaná odstávka telefónnej ústredne - 18.1.2019 od 13:00 - 17:00 hod.

NEVYHNUTNOSŤ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY - BIZNIS RAŇAJKY - VSTUP BEZPLATNÝ

BREXIT & COLNÉ POSTUPY - odborný seminár

PRÍSTUP ZAMERANÝ NA ČLOVEKA v praxi - workshop

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ z pohľadu podnikateľov - odborný seminár

ZDRAVIE OČÍ A VÝKONNOSŤ ZAMESTNANCA - BENEFIT PRE ZAMESTNÁVATEĽA - biznis raňajky - VSTUP BEZPLATNÝ

PROFESIONÁLNA ASISTENTKA - workshop

POZVÁNKA na klub podnikateliek *Daňové priznanie za rok 2018 - fyzické osoby, právnické osoby, neziskové organizácie* - VSTUP BEZPLATNE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!! Neplánovaná odstávka telefónnej ústredne - 23.11.2018 od 13:00 - 17:00 hod

POZVÁNKA na adventný dámsky klub pri vianočnom punči na tému ČO PREZRÁDZAJÚ ČÍSLA

INCOTERMS 2010 obchodné doložky v medzinárodnom obchode - odborný seminár

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora