Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Aktuálne trendy v personálnom manažmente - workshop

AKO SA PRIPRAVIŤ NA DAŇOVÚ KONTROLU - BIZNIS RAŇAJKY - vstup **BEZPLATNÝ**

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE Z POHĽADU PODNIKATEĽOV A ZMENY OD 1.1.2019 - *BEZPLATNÝ* odborný informačný seminár

AKO SI ZADARMO A RÝCHLO VYTVORIŤ PROFESIONÁLNU A PÚTAVÚ GRAFIKU - *BEZPLATNÝ* workshop - Z KAPACITNÝCH DÔVODOV UŽ NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ

FINANČNÉ KONŠTELÁCIE - zážitkový Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní

INTRASTAT – SK - odborný seminár

AKO MAŤ SKVELÚ KARIÉRU ( aj ) PO 40-tke - Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - bezplatný workshop

INŠPEKCIA PRÁCE rozsah, obsah, orgány vykonávajúce inšpekciu práce, najčastejšie nedostatky zisťované pri inšpekcii práce - odborný seminár

PREFERENČNÝ PÔVOD TOVARU V MEDZINÁRODNOM OBCHODE - odborný seminár

AKO SI UDRŽAŤ ZAMESTNANCA - bezplatný seminár

REACH CONFERENCE 2018V. ročník spoločného golfového turnaja Texas Scramble dvojíc a záhradná slávnosť

MANAŢÉRSKE RIEŠENIE PROBLÉMOV - workshop

AKO SI ZVÝŠIT SEBAVEDOMIE - Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - VSTUP BEZPLATNÝ

FINANČNÝ MANAŽMENT PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV - alebo ako rozumieť finančným výkazom a iným číslam z účtovníctva - odborný seminár

OCHRANNÉ ZNÁMKY - DÔLEŽITÁ SÚČASŤ OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA FIRMY - **BEZPLATNÝ**SEMINÁR a KONZULTAČNÝ DEŇ

Požiadavky pri dovoze chemických látok /zmesí / výrobkov na trh USA a Kanady - odborný seminár

"POLYGRAFIA BUDÚCNOSTI- HIGH TECH UMENIE!" - 4. ročník konferencie

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - NÍZKONÁKLADOVÝ MARKETINGOVÝ PLÁN PRE MALÉ FIRMY

!!!!!!!!!!! DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! seminár: *ZVYŠOVANIE PREDAJA POMOCOU LinkedInu* - 6. jún 2018 od 9,00 hod. *****ZRUŠENÝ!!!***

AKO SPRAVODLIVO ODMEŇOVAŤ ZAMESTNANCOV - BEZPLATNÝ SEMINÁR

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE Z POHĽADU PODNIKATEĽOV A ZMENY OD 1.1.2018 - BEZPLATNÝ SEMINÁR

Colné konanie pri dovoze a vývoze - odborný seminár

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - ASERTIVITA na pracovisku a vo vzťahoch

OPERATIONAL EXCELLENCE ako pracovať efektívnejšie, lepšie, lacnejšie... - BEZPLATNÝ seminár

ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE CUDZINCOV v roku 2018 (teoretické a aplikačné problémy) - odborný seminár

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - SOCIÁLNE SIETE ako efektívny nástroj pre vaše podnikanie

Identifikácia, analýzy, rozbory, stratégie, opatrenia, všetko s ohľadom na organizačnú kultúru.

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI - workshop

BANKOVÉ ZÁRUKY- ako ich používať v obchodných vzťahoch - odborný seminár

AKO VYUŽÍVAŤ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A MODERNÚ NEUROVEDU PRI RIADENÍ FIRMY - BEZPLATNÝ workshop

NOVÉ POVINNOSTI A MOŽNOSTI PRÁCE s elektronickými schránkami pre právnické osoby v zmysle novely Zákona o e-Governmente - odborný seminár

AKO BUDOVAŤ ÚSPEŠNÚ FIRMU - BEZPLATNÝ seminár

BIZNIS PROTOKOL - workshop

AKO FUNGUJÚ FRANCHISINGOVÉ KONCEPTY - BIZNIS RAŇAJKY a individuálna konzultácia - VSTUP BEZPLATNÝ

KĽÚČ K ZAMESTNANCOM „ako si ich udržať a motivovať“ - BEZPLATNÝ seminár

PREFERENČNÝ PÔVOD TOVARU V MEDZINÁRODNOM OBCHODE - odborný seminár

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - TRI PILIERE ZDRAVIA

UNIVERZITY & FIRMY - SPOLU NA CESTE K INOVÁCIÁM

SLOVENSKO-SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY - seminár

NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA PÍSOMNOSTÍ A JAZYKOVÁ KULTÚRA - seminár

AKO SI ZABEZPEČIŤ DODÁVATEĽSKÉ A ODBERATEĽSKÉ RIZIKÁ - odborný seminár

AKO SPRAVOVAŤ FIREMNÉ KONTO NA SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK - BEZPLATNÝ workshop

Dámsky klub Platformy Žena v podnikaní - DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2017

PODPORA VÝBEROV SPRÁVNYCH ĽUDÍ NA SPRÁVNE MIESTA - BEZPLATNÝ informačný seminár

OSOBNÉ ÚDAJE – ICH OCHRANA A LEGISLATÍVNE ZMENY

GDPR - General Data Protection Regulation

odborný seminár

PROFESIONÁLNA ASISTENTKA - workshop

RIADENIE ZMIEN VO FIRME - odborný seminár

AKO SA PRIPRAVIŤ NA ROKOVANIE so zahraničným partnerom - BEZPLATNÝ seminár

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ z pohľadu podnikateľov - odborný seminár

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora