Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: obchodné fóra

|0-50|50-94|

Možnosť účasti na kooperačných rokovaniach Kontakt-Kontakt 2013 - 2014 v Brne. Ide o 4 rokovania. Registrácia do 30.1.2013 - účasť bezplatná.

Latin America meets Central and Eastern Europe in Vienna je je business fórum, ktoré sa koná v dňoch 14.5.-18.5.2012 vo Viedni. Hlavným organizátorom je Hospodárska komora Viedeň. Ponúkame kooperačné rokovania s LATINSKO-AMERICKÝMI, RAKÚSKYMI a inými firmami z EURÓPY. Účasť je bezplatná !!

Medzinárodné investičné fórum – Investovanie v Chorvátsku v Záhrebe

Ponúkame individuálne konzultácie s obchodnou radkyňou vo Švédsku pre teritórium Fínsko a Švédsko o možnostiach exportu, presadenia sa a obchodovania v oboch teritóriách. Podujatie sa koná 03.08.2011

V spolupráci so Zastupiteľským úradom v Bruseli Vás pozývame na seminár ON PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT AND SME SUPPORT IN EU EXTERNAL AID PROGRAMMES, dňa 26.5.2011 v Bruseli.

Pozvánka na fórum "Business Meets Research" v Luxembursku, 26. 5. 2011. ZÚ SR v Bruseli v spolupráci s luxemburskou inovačnou agentúrou LuxInnovation organizuje účasť zástupcov slovenských univerzít, výskumných pracovísk a firiem na 4. ročníku fóra Business Meets Research (BMR), ktorý sa bude konať 26. 5. 2011 v Luxembursku.

Pozývame Vás na individuálny konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Marcellou Pawelka

Pozývame Vás na individuálny konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Marcellou Pawelka

Pozývame vás na konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN pani Marcellou Pawelka

V spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením v Nemecku sme pre Vás pripravili Konzultačný deň NEMECKO, ktorý sa koná dňa 15.10.2010.

Dovoľujeme si Vás pozvať nakonzultačný deň, ktorý sa uskutoční dňa 20.9.2010. Témy konzultácií : Vaše právne problémy v Rakúsku a v SRN

Ponúkame bezplatnú účasť na poradenstve pre začínajúce podnikateľky, ktoré majú záujem podnikateľ v Rakúsku.

Pozývame Vás na indiviuálnu konzultáciu s obchodnou radkyňou pre Švédsko a Fínsko Ing. Danielou Bezákovou, zameranú na možnosti vstupu do Švédska a Fínska, možnosti oslovenia partnerov, najvhodnejšie formách presadenia sa na daných trhoch, získanie kontaktov na firmy...

Dňa 20.05.2010 poctili prezident SR a Chorvátska pán Ivan Gašparovič a pán Ivo Josipović svojou návštevou Slovensko - Chorvátske Business Fórum. Viac ako 35 slovenských a chorvátskych firiem zavítalo dňa 20.5.2010 na Slovensko-chorvátske Business fórum do Bratislavy.

Pozývame Vás na individuálne poradenstvo a konzultácie s právnou zástupkyňou Marcellou Pawelka

Kooperačné rokovania so Srbskými firmami sa konajú dňa 4.5.2010. – Srbsko – slovenské business fórum sme pripravili v spolupráci so Srbským veľvyslanectvom na Slovensku. Účasť bezplatná.

Vrámci návštevy prezidentka Chorvátskej republiky pripravujeme seminár a kooperačné rokovania s 35 chorvátskymi firmami, ktoré pripravujeme v spolupráci so Záhrebskou OK, Chorvátskym veľvyslanectvom a Slovenským veľvyslanectvom v Záhrebe. Slovensko-chorvátske business fórum sa koná 20.5.2010 v Bratislave.

Pozývame Vás na individuálne konzultácie zamerané na podporu exportu Vašich tovarov a služieb v spolupráci s obchodným radcom pánom JUDr. Mirkom Benickým, pôsobiacim v Záhrebe pre Chorvátsko a Bosnu a Herzegovinu.

Pozývame Vás na individuálne konzultácie zamerané na podporu exportu Vašich tovarov a služieb do Írska v spolupráci s obchodnou radkyňou pôsobiacou v Dubline Ing. Bronislavou Žabkovou.

Individuálne poradenstvo a konzultácia s právnou zástupkyňou Marcellou Pawelka

Individuálne konzulácie zamerané na podporu exportu do Holandska

Individuálne poradenstvo a konzultácie s právnou zástupkyňou Marcellou Pawelka

Máte záujem exportovať/nadviazať spoluprácu s pobaltskými firmami ?

Dovoľujeme si Vám ponúknuť konzulácie zamerané na podporu exportu Vašich výrobkov do Chorvátska. Konzultačný deň pripravujeme v spolupráci s obchodným radcom JUDr. Mirkom Benickým.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť konzulácie zamerané na podporu exportu Vašich výrobkov do ÍRSKA. Konzultačný deň pripravujeme v spolupráci s obchodnou radkyňou Ing. Bronislavou Žabkovou, pôsobiacou v Dubline.

Konzultačný deň Mexiko sme pripravili v spolupráci s obchodným radcom Ing. Petrom Súlovským - obchodným radcom v Mexiku.

Konzulácie zamerané na podporu exportu Vašich výrobkov do Nórska.

Dňa 26.5. 2009 sa na pôde Bratislavskej regionálnej komory SOPK uskutočnil seminár Obchodná spolupráca s Ruskou federáciou, ktorý sme pre pripravili v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom RF v SR a Obchodno-priemyselnou komorou RF.

Predmet konzultácií: Individuálne poradenstvo a konzultácie s právnou zástupkyňou Marcellou Pawelka

Individuálne poradenstvo a konzultácie s právnou zástupkyňou zo SRN Marcellou Pawelka

Konzulácie zamerané na možnosti exportu do Slovinska.

Po veľkom úspechu prvého konzultačného dňa si Vás opäť dovoľujeme pozvať na konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Marcellou Pawelka ( jazyk konzultácie – čeština, nemčina )

Zúčastnite sa na kooperačných stretnutí b2fair Hannover vrámci najväčšieho a najznámejšieho priemyselného veľtrhu na svete.

SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Bratislave organizuje Slovensko – čínske obchodné fórum, ktoré sa uskutoční 30. marca 2009 v čase od 9.hod do 12.hod v hoteli Radisson SAS Carlton, Hviezdoslavovo nám. č.3, Bratislava

Sprostredkovateľské stretnutie a bilaterálne rokovania " European Brokerage Event on Transport and Logistics", organizuje Bayern Innovativ spolu s SOPK v Berlíne.

Dovoľujeme si Vás pozvať na Konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Marcellou Paweka (jazyk konzultácie -čeština, nemčina). Predmetom konzultácie je individuálne poradenstvo a konzultácie v oblasti: -právne prostredia v SRN -pracovné povolanie v SRN -príprava zmlúv s obchodnými partnermi -právne zastupovanie pred nemeckými súdmi -vymáhanie pohľadávok zo SRN -individuálne konzultácie na súvisiace témy (obchodné právo)

Konzulácie zamerané na podporu exportu výrobkov do Rumunska.

Konzultačný deň Belgicko, Luxembursko o zameraný na možnosti vývozu Vašich tovarov a služieb do Belgicka, Luxemburska.

Konzultačný deň Švédsko - zameraný na možnosti vývozu Vašich tovarov a služieb do Švédska

Dovoľujeme si Vás pozvať na Konzultačný deň Francúzsko, ktorého individuálne konzultácie sú zamerané na možnosti vývozu Vašich tovarov a služieb do Francúzska. Konzultačný deň pripravujeme v spolupráci s obchodnou radkyňou v Paríži Mag. Lujzou Richterovou. PREDLZENE PRIHLASOVANIE

Dovoľujeme si Vás pozvať na Konzultačný deň Bulharsko, zameraný na možnosti vývozu Vašich tovarov a služieb do Bulharska, ktorý Vám ponúkame v spolupráci s obchodnou radkyňou v Sofii pani Ing. Katarínou Benkovou.

Dňa 25.11. 2008 sa konali v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK Konzultačné dni Holandsko. Podujatie bolo zoorganizované Bratislavskou regionálnou komorou v spolupráci s obchodným radcom v Holandsku, pánom JUDr. Cipovom.

Dňa 6. Októbra 2008, Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s veľvyslanectvom Švajčiarska na Slovensku usporiadala medzinárodnú konferenciu "Príležitosti a výzvy cezhraničnej spolupráce v Európe - príklad regiónu Bazilej a Horné Porýnie".

V spolupráci s obchodným radcom v Srbsku pánom Ing. Petrom Molnárom Vám ponúkame individuálne konzultácie zamerané na podporu exportu Vašich výrobkov do Srbska.

|0-50|50-94|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora