Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Zverejnené faktúry, objednávky a zmluvy

Slovenská obchodná a priemyselná komora na svojom webovom portáli v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňuje vyššie uvedené dokumenty.

Číslo
objednávky
Predmet objednávkyHodnota plnenia
v EUR s DPH
DodávateľAdresaDátum vyhotoveniaPodpísal/a
Číslo zmluvyIČO
22/04/14 Zverejnenie propagačného článku /inzerátu/ o Projekte CMC 1 176,00 € Astor Slovakia, s.r.o. Benediktiho 5
811 05, Bratislava
22.04.2014 Ing. Jozef Rajtar
riaditeľ ÚMS SOPK
36 218 146
2008/2014 Tlač publikácií 3 505,80 € ŠEVT, a.s. Plynárenská 6
821 09, Bratislava
20.08.2014 Ing. Jozef Rajtar
riaditeľ ÚMS SOPK
31 331 131
1109/2014 Obhajoby záverečných prác Prešov - občerstvenie + obed 763,40 € Double Tiffany, s.r.o. Hlavná 95
080 01, Prešov
11.09.2014 Ing. Jozef Rajtar
riaditeľ ÚMS SOPK
45 581 053
1209/2014 Obhajoby záverečných prác Košice - občerstvenie + obed 610,90 € Novitech Partner, s.r.o. Moyzesova 58
040 01, Košice
12.09.2014 Ing. Jozef Rajtar
riaditeľ ÚMS SOPK
36 203 360
2509/2014 Záverečná konferencia 1 094,16 € AQUAPARK Poprad, s.r.o. Športová č. 1397/1
058 01, Poprad
25.09.2014 Ing. Jozef Rajtar
riaditeľ ÚMS SOPK
36 482 609
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora