Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Ekonomická charakteristika Bratislavského regiónu v roku 2008

Základná charakteristika

Bratislavský región sa nachádza v západnej a juhozápadnej časti Slovenskej republiky, rozprestiera sa na území 2052,6 km² a svojou rozlohou je najmenším krajom SR. Z geografického hľadiska je poloha natoľko výhodná, že sa označuje za stredoeurópsku križovatku. Má spoločné hranice s Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou.

V kraji žije cez 628 tisíc obyvateľov. Pozostáva z 8 okresov, 7 miest a 73 obcí. Krajské mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, je sídlom vlády, organizácií a inštitúcií celoslovenského významu.

Medzi najdôležitejšie výhody kraja okrem výhodnej polohy patria: ekonomický a exportný rast automobilového priemyslu; sústredenosť zahraničného kapitálu; vysoký potenciál ornej pôdy; tradícia v poľnohospodárskych oblastiach (vinárstvo, ovocie…); vysoká úroveň vysokoškolského vzdelania; vysoká úroveň ekonomicky aktívneho obyvateľstva a nízka úroveň nezamestnanosti.

Ekonomika a priemysel

Pozíciu ekonomicky najvýznamnejšieho kraja SR, si Bratislavský kraj vybudoval na základe výhodnej polohy, množstvu univerzít, finančných inštitúcií a kvalifikovanej pracovnej sily. Ako najvýkonnejší región v ekonomike Slovenskej republiky sa podieľa cca 26% na tvorbe hrubého domáceho produktu SR. V hospodárstve Bratislavského kraja sú zastúpené všetky sektory založené na tradičnej priemyselnej výrobe tovarov. Priemysel v regióne zahŕňa všetky sektory. Medzi najdôležitejšie odvetvia priemyslu patrí chemický priemysel, automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechnický a potravinársky priemysel.

V Bratislavskom kraji sa za rok 2012 zvýšil v priemere počet zamestnaných osôb na 449 tisíc, čo bolo v porovnaní s rokom 2011 o 1,9 % viac. Priemerná nominálna mesačná mzda oproti roku 2011 vzrástla o 2,8 % a dosiahla 1 029 Eur. Celkový počet pracujúcich, podľa výberového zisťovania pracovných síl, dosiahol 318,9 tis. osôb a medziročne sa zvýšil o 1,5 %. Priemerný počet nezamestnaných osôb dosiahol 19 tis. osôb a medziročne klesol o 0,5 %. Miera nezamestnanosti sa znížila o 0,1 p. b. na 5,6 %.

Podnikateľské aktivity obyvateľov Bratislavského kraja

K 31.12.2012 bolo v Bratislavskom kraji evidovaných 58 401 podnikov a 59 336 fyzických osôb – podnikateľov. Na celkovom počte fyzických osôb - podnikateľov mali najvyššie zastúpenie (92,1 %) živnostníci (vrátane kombinovaných právnych foriem), ktorí podnikali hlavne v odvetviach veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (31,3 %), odborné, vedecké a technické činnosti (15,4 %) a stavebníctvo (12,3 %).

Doprava a infraštruktúra

Vzhľadom na svoju polohu, je Bratislavský kraj dostupný pre všetky druhy dopravy. Rieka Dunaj má zásadný význam pre lodnú (osobnú i nákladnú) dopravu. Je považovaná za najvýznamnejšiu riečnu dopravnú tepnu. Spája mestá ako Budapešť, Bratislavu a Viedeň. V hlavnom meste sa nachádza i najvýznamnejšie letisko SR. Umožňuje vnútroštátne a medzinárodné lety. Bratislavský kraj je husto pokrytý sieťou železníc, ktoré sú využívané na nákladnú i osobnú prepravu. Hlavná stanica (so sídlom v Bratislave) je najväčšou železničnou stanicou v krajine. Stretajú sa tu dve hlavné medzinárodné trate, spájajúce Českú republiku s Maďarskom a Rakúsko s Poľskom. Cestná infraštruktúra kraja sa nachádza v neustávajúcom procese rozširovania a skvalitňovania. Diaľnice umožňujú napojenie regiónu na Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko, ako aj na zvyšok Slovenska.

Cestovný ruch

Bratislavský kraj každoročne navštívi niekoľko tisíc turistov zo Slovenska i zo zahraničia. Prichádzajú sem za kultúrou, históriou, odpočinkom, zábavou. Začiatkom roka 2013 navštívilo Bratislavský kraj 193 838 návštevníkov, z toho 117 851 (60,8 %) bolo zahraničných. Medziročne počet návštevníkov vzrástol o 19,5 %, z toho zahraničných o 23,1 %. Na celkovom počte návštevníkov SR sa Bratislavský kraj podieľal 22,6 % a na počte zahraničných návštevníkov 34,9 %.


:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora