Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Sekcia odpadoveho hospodarstva
Kategória: Informácie Vydané dňa:11.12.2017 (2237x prečítané)
Sekcia odpadového hospodárstva Na základe iniciatívy Bratislavskej regionálnej komory SOPK v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., v súlade s §14 ods. 1 zákona č. 9/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a čl. 10 ods. 1 a 2 Stanov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vznikla Sekcia odpadového hospodárstva pri SOPK so sídlom v Bratislavskej regionálnej komore s pôsobnosťou pre celú SR.

Odpadové hospodárstvo je odvetvím, ktoré má dosah na široký okruh podnikateľov. Časté zmeny v národnej i nadnárodnej legislatíve, ktorá ho priamo aj nepriamo reguluje, obvykle generujú zvýšené náklady a administratívne povinnosti najmä pre podnikateľov ako povinné subjekty.

Cieľom Sekcie odpadového hospodárstva je podpora a ochrana jej členov, podieľanie sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v danej oblasti, nadväzovanie a rozvíjanie obchodných kontaktov s obchodnými komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku a zahraničí (organizovanie hospodárskych a obchodných misií a delegácií), zabezpečovanie propagácie jej členov v tuzemsku a v zahraničí vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch a organizovanie vzdelávacej, informačnej a konzultačnej činnosti. Úlohou sekcie je zároveň vytvoriť synergiu medzi podnikateľmi a hľadať aj nové možnosti vzájomnej komunikácie a spolupráce s tvorcami legislatívy, mestami a obcami.

Súčasťou aktivít sekcie bude účasť na národných aj medzinárodných konferenciách a iných podujatiach zameraných na hospodárenie s odpadom. Významnou súčasťou sekcie bude aj vzdelávacia činnosť zameraná na rôzne cieľové skupiny. Ambíciou sekcie je pravidelná spolupráca s tvorcami legislatívy a podieľanie sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti odpadového hospodárstva na všetkých úrovniach.

Predsedom novovzniknutej Sekcie odpadového hospodárstva pri SOPK sa stal RNDr. Michal Sebíň, PhD. zo spoločnosti NATUR-PACK, a.s.,
podpresedom RNDr. Roman Šterbák zo spoločnosti Orange Slovensko, a.s..
Ďalšími členmi predstavenstva sú:
Ing. Milan Kňážek zo spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
Mgr. Martin Kovačíč zo spoločnosti EKOS PLUS s.r.o.
RNDr. Róbert Polc, PhD. zo spoločnosti Slovnaft, a.s.
Ing. Juraj Majtán z Bratislavskej regionálnej komory SOPKKontakt:
Mgr. Daniela Grznárik
tajomníčka Sekcie odpadového hospodárstva
tel: 02/ 48291297
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora