Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.05.
2021
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov BRK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:17.05.2021 (76x prečítané)
Na základe súhlasu vedenia SOPK a s prihliadnutím k súčasnej pandemickej situácii boli materiály k činnosti Bratislavskej regionálnej komory SOPK za rok 2020 a na rok 2021 predložené členom zhromaždenia delegátov BRK SOPK písomnou formou so žiadosťou vyjadriť sa k jednotlivým bodom formou per rollam k termínu 17. máj 2021.

Zápisnicu zo schvaľovania materiálov Zhromaždením delegátov BRK SOPK
z písomného hlasovania per rollam si môžete stiahnuť TU.
Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora