Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: Oblasť informatiky

Služby pre oblasť informatiky

Slovenská obchodná a priemyselná komora od svojho vzniku (1992) disponuje rozsiahlymi údajmi o podnikateľských subjektoch a aj o ich predmete činnosti. V prípade záujmu Vám sprostredkujeme výber z nasledovných databáz:

P.č. Druh služby cena bez DPH 20%
člen SOPKnečlen SOPK
1. Výber adries z databázy firiem
a) elektronická forma bezplatne4,00€/adresa
b) papierová forma bezplatne5,00€/adresa
2. Vyhľadávanie adries zahraničných firiem z katalógov
a) elektronická forma bezplatne4,00€/adresa
b) papierová forma bezplatne5,00€/adresa
3. Vyhľadávanie adries zahraničných firiem z CD nosičov
a) elektronická forma 4,00€/adresa8,30€/adresa
b) papierová forma 5,00€/adresa9,30€/adresa
4. Výber z ponúk a dopytov domácich, zahraničných firiem
a) jedna ponuka bezplatne8,30€/adresa
b) CD s ponukami za 14 dní 16,60€33,20€
c) predplatné na 1/2 roka 116,20€232,40€
5. Zverejnenie obchodnej ponuky na Internete bezplatnebezplatne
6. Informácia o veľtrhoch a výstavách
a) elektronická forma 3,30€/adresa6,60€/adresa
b) papierová forma 4,20€/adresa8,30€/adresa
7. Informácia o teritóriu od 41,50€od 83,00€
8. Evidovanie nečlenov v informačnej databáze bezplatnebezplatne
9. Inzercia na web stránke - banner 132,00€/mesiac264,00€/mesiac

Poznámky:
Komora nezodpovedá za prípadné zmeny podaných informácií ostatných podnikateľských subjektov (nečlenov) od poslednej aktualizácie.

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora